Overdenkingen


Het verleden

Steeds vaker word ik geconfronteerd met uiteenlopende omstandigheden, die mij doen geloven dat de invloed van het verleden zeer sterk kan zijn. De negatieve ervaringen van het verleden kunnen mensen belemmeren om in het...


Lees verder

We hebben Jezus nodig

Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de Bijbel zat te lezen. “Vroeger...


Lees verder

Relaties bouwen

Allen hunkeren wij naar echte, eerlijke relaties. We hechten veel meer waarde aan het hebben van goede vrienden en relaties, dan aan andere dingen van het leven. Materiële zaken kunnen niet de plaats van...


Lees verder

Doop in water

Vandaag wil ik het niet hebben over de doop in de Heilige Geest, de zalving, maar over de doop in water. Gods Woord leert ons dat bekering en doop bij elkaar horen: “Wie gelooft...


Lees verder

Liefde overwint

We kunnen er niet omheen: de sleutel tot een succesvol en overwinnend christelijk leven is de liefde. Liefde opent deuren. Liefde is de taal van de Here God. Wie niet liefheeft, is dood voor...


Lees verder

Komt hij echt terug?

Het is opvallend dat in deze tijd heel weinig aandacht wordt besteed aan de voorbereiding van kinderen Gods op de naderende wederkomst van Christus. Of heeft de viering van het Heilig Avondmaal te maken...


Lees verder