Overdenkingen


Vrede

De roep om vrede in de wereld is groot. Nagenoeg iedereen verlangt naar vrede. Vooral mensen in onrustige gebieden verlangen ernaar. Duidelijk is, dat vrede ver te zoeken is in deze wereld. Haast iedere...


Lees verder

Lankmoedigheid

Lankmoedigheid, geduld, is één van de negen manifestaties van de vrucht van de Geest. Het is onmogelijk om zonder liefde lankmoedig te zijn. Geduld is geheel verweven met liefde. U zult ontdekken dat mensen...


Lees verder

Stromingen

Wij worden in deze tijd overstroomt door diverse stromingen, dwaalleringen en valse voorstellingen. Toegegeven moet worden dat deze zaken al vaker en decennialang gespeeld hebben. Maar nu kunnen de verkondigers van de dwaalleringen vooral...


Lees verder

Europa

Europa verkeert momenteel in een crisis. Niet alleen is de rente door de Europese Centrale Bank tot 0% gereduceerd, ook wordt Europa geteisterd door terreur: eerst in Parijs, nu in Brussel. De beelden zijn...


Lees verder

Verkeerde stromingen

Overdenking door voorganger S.L. Hofwijks Evangelische christenen zijn ervan overtuigd dat de Heer Jezus terug zal komen op aarde. Overal waar het Evangelie verkondigd wordt, wordt daar ernstig rekening mee gehouden. Toch vinden sommigen...


Lees verder

Valse profeten

De discipelen vroegen: “en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld ?”( Matheus 24:3). De eerste reactie van de Heiland op deze vraag was:“Ziet toe, dat niemand u...


Lees verder

Trouw

Ik ben mij ervan bewust dat als ik goed wil functioneren in de bediening van voorganger, ik niet buiten de hulp van broeders en zusters kan. Hun inzet in de gemeente is van cruciaal...


Lees verder

Contact met God

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij...


Lees verder

Tweemaal geboren

Kunnen wij tweemaal geboren worden? Indien dat mogelijk is, is het noodzakelijk om tweemaal geboren te worden? Welke mensen zijn tweemaal geboren? Het is duidelijk dat ieder mens die een normaal geestelijk leven wil...


Lees verder