Overdenkingen


Liefde overwint

We kunnen er niet omheen: de sleutel tot een succesvol en overwinnend christelijk leven is de liefde. Liefde opent deuren. Liefde is de taal van de Here God. Wie niet liefheeft, is dood voor...


Lees verder

Komt hij echt terug?

Het is opvallend dat in deze tijd heel weinig aandacht wordt besteed aan de voorbereiding van kinderen Gods op de naderende wederkomst van Christus. Of heeft de viering van het Heilig Avondmaal te maken...


Lees verder

Waarom nieuwe tongen in 2013

Het lijkt erop dat een aantal leden en bezoekers van Evangelische kerken, waaronder ook de Pinkster- en Charismatische kerken, het spreken in nieuwe tongen niet meer zien zitten. Er is zelfs een aantal voorgangers...


Lees verder

Goud

Ik denk dat de gouden regel van de Bijbel te vinden is in Lucas 6 vers 31, waar de Here heel duidelijk het volgende zegt: “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen,...


Lees verder

De Heilige Geest

Het besef dat de Heilige Geest een zeer voorname plaats inneemt in het leven van de gelovige, gaat meer en meer leven onder predikers en gemeenteleden. Een gemeente zonder de bijstand van de Heilige...


Lees verder

De Bijbel

De Bijbel is ongetwijfeld het meest verkochte en gelezen boek ooit verschenen. Praktisch iedereen, gelovigen zowel als ongelovigen, hebben hem minstens één keer in de hand gehad. Het Woord van God is in bijna...


Lees verder

Uw bekommernis

Twee teksten uit de Bijbel spraken mij de afgelopen dagen erg aan. Ik besef hoe zeer deze teksten in mijn persoonlijk leven, maar ook in dat van alle kinderen Gods van belang is. Daarom...


Lees verder

Het huis van God

Veel gelovigen heffen het hoofd omhoog en zien vol verlangen uit naar hun hemels huis. Ze richten zich alleen op hun einddoel en missen zodoende veel zegeningen die deze tijd voor de gemeente klaarliggen....


Lees verder