Overdenkingen


Europa

Europa verkeert momenteel in een crisis. Niet alleen is de rente door de Europese Centrale Bank tot 0% gereduceerd, ook wordt Europa geteisterd door terreur: eerst in Parijs, nu in Brussel. De beelden zijn...


Lees verder

Verkeerde stromingen

Overdenking door voorganger S.L. Hofwijks Evangelische christenen zijn ervan overtuigd dat de Heer Jezus terug zal komen op aarde. Overal waar het Evangelie verkondigd wordt, wordt daar ernstig rekening mee gehouden. Toch vinden sommigen...


Lees verder

Valse profeten

De discipelen vroegen: “en wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld ?”( Matheus 24:3). De eerste reactie van de Heiland op deze vraag was:“Ziet toe, dat niemand u...


Lees verder

Trouw

Ik ben mij ervan bewust dat als ik goed wil functioneren in de bediening van voorganger, ik niet buiten de hulp van broeders en zusters kan. Hun inzet in de gemeente is van cruciaal...


Lees verder

Contact met God

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij...


Lees verder

Tweemaal geboren

Kunnen wij tweemaal geboren worden? Indien dat mogelijk is, is het noodzakelijk om tweemaal geboren te worden? Welke mensen zijn tweemaal geboren? Het is duidelijk dat ieder mens die een normaal geestelijk leven wil...


Lees verder

Onze autoriteit

Er wordt in onze kringen veel gepraat over de autoriteit van de gelovige. Sommigen begrijpen niet wat die uitdrukking betekent en denken dat zij alles kunnen doen wat Jezus, onze Heer, kon doen of...


Lees verder

Bevrijding

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde was het uitdrijven van boze geesten één van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine...


Lees verder