Overdenkingen


Het offer/de collecte

Het is in de meeste gemeenten gebruikelijk dat er tijdens de dienst een collecte of zoals ook gezegd wordt, een offer wordt opgehaald. Een ieder geeft dan naar draagkracht. De mensen worden door het...


Lees verder

Is dit wel liefde?

“Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.” (Spreuken 27 : 5-6 /NBG51) Ik ben zeer onder...


Lees verder

De goddelijke natuur

De tekst in 2 Petrus 1:4: “  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door...


Lees verder

Komt de Heer gauw terug?

Eerlijk gezegd ben ik naast de normale en bijzondere gemeentezaken dagelijks bezig met de wederkomst van Christus. Zijn tweede komst laat mij niet los en ik ben duidelijk in verwachting van zijn tweede komst....


Lees verder

Ben ik uw vriend?

Galaten 4:16: “Ben ik dus een vijand van u geworden, nu ik u de waarheid zeg? “(NBV) Ik vind deze tekst zeer interessant. Het gaat om een geliefde apostel die vele gemeenten mocht stichten,...


Lees verder

Stoorzenders

Er wordt bijna overal in de Evangelische en Charismatische kringen gepraat over opwekking. Opwekking die in veel gemeenten in diverse landen ver te zoeken is. In plaats van opwekking worden de gemeenten geplaagd door...


Lees verder

Lippendienst

Onze Heiland en Heer had geen goed woord over voor mensen die doen alsof. Mensen die doen alsof zij van de Heer houden en de indruk wekken dat zij dienaren van de Heer zijn,...


Lees verder

De kracht van bidden

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij...


Lees verder

Overdenking

Hoe moet de gemeente van Christus zich opstellen in deze tijd waarin vreselijke dingen gebeuren in de wereld? Hoe kunnen wij helpen? Kunnen wij iets doen? Het is duidelijk dat de wereldleiders geen raad...


Lees verder

Liefde

Vandaag wil ik het hebben over de liefde, omdat niemand een bevredigend christelijk leven kan leiden zonder liefde te geven en liefde te ontvangen. De liefde voor God en voor elkaar is zeer belangrijk...


Lees verder