Overdenkingen


De zes punten van John Wesley

Eén of twee keer per jaar brengt de voorganger de regels over het terugdringen van het roddelen onder de aandacht van de gelovigen. Op de meest subtiele wijze, gepaard gaande met allerlei ondersteunende argumenten,...


Lees verder

Vrees God en eer Hem

Het voornaamste doel van ons leven is: God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wie anders kan de Here verheerlijken, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Wie anders kan...


Lees verder

2012

Er is een grote honger in mijn hart dat de gehele gemeente een toegewijd leven zal leiden. Dit verlangen groeit naarmate ik mij bewust ben van enkele belangrijke zaken die in de gemeente zullen...


Lees verder

De juiste woorden spreken

Gelovigen kunnen heel gemakkelijk problemen over zichzelf roepen, door hun tong niet op de juiste wijze te gebruiken. Door telkens weer uit te spreken en te belijden wat de boze graag wil horen, missen...


Lees verder

Kinderen van God

Er zijn miljoenen kinderen van God in de wereld, die zeer oprecht zijn in hun handel en wandel met God. Ze leven naar wat ze geloven en de mensen om hen heen zien en...


Lees verder

Kracht van boven

De aandachtige bijbellezer zal er wel bij stilgestaan hebben, dat de laatste woorden die de Here Jezus sprak, voordat Hij ten hemel voer, een duidelijke bemoediging voor ons inhouden aangaande onze grote zendingsopdracht. Deze...


Lees verder

Boze geesten en ziekten

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde, was het uitdrijven van boze geesten een van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine...


Lees verder

Word gezegend

Het is het diepste verlangen van menig kind van God om gezegend te worden. Dit verlangen heeft door alle eeuwen in het Christelijk geloof geleefd. Mensen willen gezegend zijn en willen gezegend worden. Ze...


Lees verder

Wie zijn jouw vrienden

In het Woord van God staan deze belangrijke woorden, 2 Corinthe 6:14 – “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de...


Lees verder