Overdenkingen


De juiste woorden spreken

Gelovigen kunnen heel gemakkelijk problemen over zichzelf roepen, door hun tong niet op de juiste wijze te gebruiken. Door telkens weer uit te spreken en te belijden wat de boze graag wil horen, missen...


Lees verder

Kinderen van God

Er zijn miljoenen kinderen van God in de wereld, die zeer oprecht zijn in hun handel en wandel met God. Ze leven naar wat ze geloven en de mensen om hen heen zien en...


Lees verder

Kracht van boven

De aandachtige bijbellezer zal er wel bij stilgestaan hebben, dat de laatste woorden die de Here Jezus sprak, voordat Hij ten hemel voer, een duidelijke bemoediging voor ons inhouden aangaande onze grote zendingsopdracht. Deze...


Lees verder

Boze geesten en ziekten

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde, was het uitdrijven van boze geesten een van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine...


Lees verder

Word gezegend

Het is het diepste verlangen van menig kind van God om gezegend te worden. Dit verlangen heeft door alle eeuwen in het Christelijk geloof geleefd. Mensen willen gezegend zijn en willen gezegend worden. Ze...


Lees verder

Wie zijn jouw vrienden

In het Woord van God staan deze belangrijke woorden, 2 Corinthe 6:14 – “Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de...


Lees verder

Ze hebben hun loon al

Sommige gelovigen willen geen “dankjewel” horen als ze iets voor een ander gedaan hebben, want, zeggen ze, “mijn loon is bij de Here”. Maar geldt dat wel voor iedereen? Ik denk dat een aantal...


Lees verder

Ze kijken naar ons

Er zijn miljoenen christenen in de wereld, die zeer oprecht zijn in hun handel en wandel met God. Ze leven naar wat ze geloven en de mensen om hen heen zien en erkennen dat...


Lees verder