Overdenkingen


Contact met God

Gelukkig beseffen velen dat bidden tot God niet alleen een voorrecht is, maar ook de weg om in contact met God te komen. De Heer Jezus was de grootste promotor van het bidden. Hij...


Lees verder

Tweemaal geboren

Kunnen wij tweemaal geboren worden? Indien dat mogelijk is, is het noodzakelijk om tweemaal geboren te worden? Welke mensen zijn tweemaal geboren? Het is duidelijk dat ieder mens die een normaal geestelijk leven wil...


Lees verder

Onze autoriteit

Er wordt in onze kringen veel gepraat over de autoriteit van de gelovige. Sommigen begrijpen niet wat die uitdrukking betekent en denken dat zij alles kunnen doen wat Jezus, onze Heer, kon doen of...


Lees verder

Bevrijding

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde was het uitdrijven van boze geesten één van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine...


Lees verder

Het offer/de collecte

Het is in de meeste gemeenten gebruikelijk dat er tijdens de dienst een collecte of zoals ook gezegd wordt, een offer wordt opgehaald. Een ieder geeft dan naar draagkracht. De mensen worden door het...


Lees verder

Is dit wel liefde?

“Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.” (Spreuken 27 : 5-6 /NBG51) Ik ben zeer onder...


Lees verder

De goddelijke natuur

De tekst in 2 Petrus 1:4: “  door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel zou hebben aan de goddelijke natuur, ontkomen aan het verderf, dat door...


Lees verder

Komt de Heer gauw terug?

Eerlijk gezegd ben ik naast de normale en bijzondere gemeentezaken dagelijks bezig met de wederkomst van Christus. Zijn tweede komst laat mij niet los en ik ben duidelijk in verwachting van zijn tweede komst....


Lees verder