Overdenkingen


De Tong

DE TONG OVERDENKING DOOR PASTOR S.L. HOFWIJKS De tong is, in geestelijke zin, het belangrijkste instrument van de gelovige. De Bijbel zegt in Spreuken 18:21: “Dood en leven zijn in de macht van de...


Lees verder

Betrokkenheid

Iedere gelovige is in principe verantwoordelijk voor het goed functioneren van de gemeente. Het is als bij het menselijk lichaam: geen enkel lid kan zeggen dat hij/zij niet nodig is of dat hij/zij het...


Lees verder

Geven aan God

Nederland en de rest van Europa maakt momenteel economisch zware tijden door. Veel mensen verliezen hun baan. De politici overtuigen ons dat wij minder te besteden hebben. Maar hoe staan wij, als kinderen Gods,...


Lees verder

Respect

Nederland is een land geworden waarin haast alles kan en mag. Het grote probleem is dat men geen respect meer heeft voor gezag, autoriteit. Er is geen ruimte voor autoriteit. Wij werden hiermee geconfronteerd...


Lees verder

De gemeente en geld

Als er in de christelijke gemeenten over geld gesproken wordt, schijnen veel gelovigen daar moeite mee te hebben. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien voor hun gevoel geld iets is dat bij de wereld...


Lees verder

Roeping of Zending

Niet zelden komt het voor dat gelovigen, die menen geroepen te zijn, denken dat ze ogenblikkelijk in de bediening moeten stappen, terwijl de roeping een duidelijk signaal is tot voorbereiding en toerusting. De gedachte...


Lees verder

De vreze des Heren

Het voornaamste doel van ons leven is: God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wie anders kan de Here verheerlijken, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Wie anders kan...


Lees verder

Hoogmoed brengt ellende

De uitdrukking “ hoogmoed komt voor de val”, komt allen bekend voor. Na hoogmoed volgt de vernedering. Mensen die hoogmoedig zijn zullen ooit eens vernederd worden of vallen van hun voetstuk. Een hoogmoedige leider...


Lees verder

De waarheid zeggen

De Here Jezus heeft gezegd: “De waarheid zal u vrijmaken”. De apostel Paulus zegt in 2 Timotheüs 2 vers 15: “Trekt rechte voren bij het brengen van het woord der waarheid”. Dus moeten wij...


Lees verder

De invloed van de boze

Tijdens het leven van de Here Jezus op aarde, was het uitdrijven van boze geesten een van de voornaamste zaken die Hij deed. Hij kwam overal mensen tegen die bezet waren door allerlei onreine...


Lees verder