Overdenkingen


Jesus leeft!

De opstanding van de Here Jezus heeft onder de mensen een grote opschudding teweeggebracht. Velen die tegen Hem waren, hadden gedacht dat er met Zijn dood een einde zou komen aan het tijdperk Jezus....


Lees verder

Programma IMC2012

Donderdag 22 maart 19.30 – 21.30 – pastor Cecil Quamina Koor: Maranatha Gospel Choir Vrijdag 23 maart 10.00 – 11.00 – deacon Mildred Sodikromo 11.15 – 12.30 – pastor Emmanuel Kooney 12.30 – 13.30...


Lees verder

Bekering, en dan?

Het Woord van God zegt in Johannes 1:12: “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden”. Het aannemen van de Here houdt in, dat we ons...


Lees verder

Getuigen

Het christendom ontleent haar kracht en groei aan het principe van vermenigvuldiging. Daarom wordt er van iedere gelovige verwacht dat hij zich vermenigvuldigt. Het leiden van anderen tot de Here, of anders gezegd, het...


Lees verder

Oordeel niet

Onderstaande voorbeelden kreeg ik per e-mail toegestuurd. De verhalen maken diepe indruk op mij, want zij tonen nadrukkelijk de gevolgen van het oordelen van anderen. Mensen die anderen oordelen zijn fout bezig en beschadigen...


Lees verder

Leven na dit leven

De Heer zei tot de bedroefde zusters wier broer, Lazarus, die enkele dagen eerder overleden was, het volgende: “Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is...


Lees verder

Aanstelling door God

De Bijbel is heel duidelijk in Epheze 4 vers 11. Daar staat geschreven, “(NBV) En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren.” Het is duidelijk dat die aanstelling...


Lees verder

De zes punten van John Wesley

Eén of twee keer per jaar brengt de voorganger de regels over het terugdringen van het roddelen onder de aandacht van de gelovigen. Op de meest subtiele wijze, gepaard gaande met allerlei ondersteunende argumenten,...


Lees verder

Vrees God en eer Hem

Het voornaamste doel van ons leven is: God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wie anders kan de Here verheerlijken, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Wie anders kan...


Lees verder

2012

Er is een grote honger in mijn hart dat de gehele gemeente een toegewijd leven zal leiden. Dit verlangen groeit naarmate ik mij bewust ben van enkele belangrijke zaken die in de gemeente zullen...


Lees verder