Overdenkingen


Jongeren

Het is een goede zaak dat er een krachtige jongerengroep in de gemeente is. Onze jongeren kunnen een geweldig voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen meer dan wie dan ook buitenkerkelijken bereiken. Het...


Lees verder

Een echte vriend(in)

In het hart van iedereen leeft een diep verlangen naar hechte vriendschap(pen). Ons hart schreeuwt om waarachtige vrienden, om betrouwbare vrienden. Iemand heeft eens gezegd: “Als u uw echte vrienden op de vingers van...


Lees verder

De kracht van luisteren

Er is een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan een luisterend oor, groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt, ze willen aandacht voor hun...


Lees verder

Meer liefde

Soms worden gebeden opgezonden, die ik onterecht en in strijd met de waarheid vind. Het lijkt alsof de betreffende bidder verkeerd is geïnformeerd of geïntimideerd is door negatievelingen of het gevoel heeft dat hij...


Lees verder

De Bijbel lezen

Ik geloof met heel mijn hart, dat het dagelijks lezen uit de Bijbel onontbeerlijk is voor een gezonde persoonlijke geestelijke groei en voor het gemeenteleven. Het lezen uit het Woord van God houdt de...


Lees verder

De familie

In sommige culturen zijn de familiebanden zeer sterk. Zó sterk soms, dat zelfs het huwelijksleven daardoor gevaar kan lopen. Wie daarom negatief spreekt over de familie van een ander, maakt een grote vergissing. Negatief...


Lees verder

De crèche bediening

De crèche bediening is een van de belangrijkste bedieningen in de gemeente. Een aantal mensen denkt dat het opvangen van de jongsten van de gemeente, een mindere of de minste bediening is. Niets is...


Lees verder

Plannen van de tegenstander

Meer dan ooit is constante waakzaamheid geboden. Zegt de Here niet: “Waakt en bidt…?” De tegenstander wenst niets liever, dan dat we verstrikt raken in de vallen, die hij voor ons opzet. Zijn voornaamste...


Lees verder

Liefde en zegen

Er wordt gezegd: “Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen.” Liefde en zegen van de Heer gaan samen. Zonder liefde is er geen echte zegen. Als er in de gemeente geen aandacht wordt...


Lees verder