Overdenkingen


Bouwers van Muren

In onze dagen lopen er heel wat mensen rond, waaronder een groot aantal gelovigen, met innerlijke pijn. Door verschillende omstandigheden in het heden en uit het verleden zijn ze diep verwond geraakt. Niet zelden...


Lees verder

Liefde opent deuren

We kunnen er niet omheen: de sleutel tot een succesvol en overwinnend christelijk leven is de liefde. Liefde opent deuren. Liefde is de taal van de Here God. Wie niet liefheeft, is dood voor...


Lees verder

Struikelen en vallen

(week 36 – 2011) – Er staan twee opmerkelijke teksten in de Bijbel. Eén in het Oude Testament. De tweede in het Nieuwe Testament. Deze teksten geven ons inzicht in de strijd en het...


Lees verder

Heiligings-preken

(week 35 – 2011) – Het verwondert mij zeer te ontdekken dat sommigen Heiligings-preken niet als fijn ervaren. De mens vindt toespraken over allerhande zaken fantastisch, maar siddert als er gesproken wordt over de...


Lees verder

Discipelmakers

(week 34 – 2011) – Niet een ieder heeft de oproep van de Here om al de volken tot Zijn discipelen te maken echt begrepen. Velen denken dat het voldoende is de straat op...


Lees verder

Het volk van vandaag

(week 33 – 2011) – Het is een goede zaak dat er een krachtige jongerengroep in de gemeente is. Onze jongeren kunnen een geweldig voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen meer dan wie...


Lees verder

Hij komt terug

(week 32 – 2011) – Naast de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Christus, is Zijn aanstaande wederkomst de meest ingrijpende gebeurtenis waar we naar uitzien. Door de ruimte die de...


Lees verder

Heer Jezus en Hoop

(week 29 – 2011) – Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de...


Lees verder