Overdenkingen


Ik LIKE David

David stond in hoog aanzien bij de Here God. Niet omdat hij volmaakt was en geen fouten had. Zie Handelingen 13:22 – “Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar mijn...


Lees verder

Ik like Jozef

Like is een bekende en geliefde zaak op facebook. Mensen die berichten op facebook posten, vinden het leuk als hun berichten met like worden beantwoord. Nu wil ik in dit artikel geen berichten op...


Lees verder

Wij moeten vergeven

De wereld is hard en talrijk zijn de wonden die daardoor geslagen worden. Er is geen mens aan te wijzen, die nooit een pijnlijke ervaring heeft gehad. Sommigen, zelfs gelovigen die al jaren op...


Lees verder

De vreze des Heren

Het voornaamste doel van ons leven is: God te verheerlijken en te genieten van Zijn tegenwoordigheid. Wie anders kan de Here verheerlijken, dan hij die respect en eerbied voor Hem heeft. Wie anders kan...


Lees verder

De Mannen

Eén van de grote uitdagingen waarvoor onze gemeente zich geplaatst ziet, is de opvang en training van mannen. In vele delen van de wereld staan mannen in de minderheid wat het kerkbezoek betreft. Mannen...


Lees verder

Loon of niet

De Here Jezus onderwees Zijn discipelen aldus: “Ziet toe, dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden; want dan hebt gij geen loon bij uw Vader,…” (Mattheüs...


Lees verder

Geven

Gods Woord zegt in Handelingen 20:35: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen”. Deze woorden hebben niet alleen betrekking op het geven van geld, maar op alle dingen van het leven. Wie liefde...


Lees verder

Martha of Maria

We kunnen de leden van Gods Koninkrijk in vier groepen verdelen: de Marthagroep, de Mariagroep, de Maria-Marthagroep en de Martha-noch-Maria groep. De eerste, de Marthagroep, wordt in beslag genomen door het vele dienen. (Lucas...


Lees verder

Gaven van de Geest

Wat wij in deze tijd meer dan ooit nodig hebben, zijn de geestelijke gaven. Zonder deze gaven kunnen wij onmogelijk optimaal functioneren in Gods Koninkrijk en de Here wil ze graag aan al Zijn...


Lees verder