Overdenkingen


De Bijbel

De Bijbel is ongetwijfeld het meest verkochte en gelezen boek, dat ooit is verschenen. Praktisch iedereen, gelovig of ongelovig, heeft hem minstens één keer in de hand gehad. Het Woord van God is in...


Lees verder

Getrouwd! En nu?

Er is een groot verlangen bij velen die nog niet getrouwd zijn, om in het huwelijksbootje te stappen. Ik heb goed nieuws voor u. Onze Heer is blij als twee mensen elkaar in liefde...


Lees verder

Onze kinderen

Vele gelovigen hebben er de mond van vol als het om “opwekking” gaat. En terecht, een geestelijke herleving is meer dan ooit nodig. Niet alleen voor stad en land, maar ook om het geestelijke...


Lees verder

Gebedsbelemmering

Er zijn veel gelovigen die met het probleem van onverhoorde gebeden worstelen. Ze vragen zich af wat de oorzaak kan zijn, dat hun gebed niet verhoord wordt. Het antwoord hierop is ongetwijfeld, dat zonde...


Lees verder

Martha of Maria

Wij kunnen de leden van Gods Koninkrijk in drie groepen verdelen: de Marthagroep, de Mariagroep, de Maria-Marthagroep . De eerste, de Marthagroep, wordt in beslag genomen door het vele dienen (Lucas 10:38-42). Tot de...


Lees verder

Blijdschap 

Er is een periode in mijn leven geweest, waarin ik grote moeite had om blij te zijn. Ik wilde vanwege de omstandigheden waarin ik verkeerde verdrietig zijn. Ik had kort gezegd, geen zin om...


Lees verder

Het grote werk

Het grote werk dat de Heiland Zijn volgelingen opgedragen heeft, is de wereldwijde evangelisatie. In zijn laatste preek droeg Hij Zijn kinderen het volgende op: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn...


Lees verder

Goedheid

Goedheid is liefde in actie. Het gaat om de praktische kant van liefde. Wie liefde voor mensen heeft, zal goed doen. Daarom kunnen wij vaststellen dat zonder liefde geen goedheid bestaat en zonder goedheid...


Lees verder

Opwekking

Ik denk dat de Pinkstergemeente in Nederland, dus ook in Amsterdam, meer dan ooit een opwekking nodig heeft. Vooral in Amsterdam vinden  er weinig bekeringen plaats. Sommige gemeenten groeien door gelovigen van andere gemeenten:...


Lees verder

De Heilige Geest leeft

Het besef dat de Heilige Geest een zeer voorname plaats inneemt in het leven van de gelovige, gaat meer en meer leven onder predikers en gemeenteleden. Een gemeente zonder de bijstand van de Heilige...


Lees verder