Overdenkingen


Altijd vergeven

Altijd vergeven

Vergeven is niet eenvoudig, vaak zelfs moeilijk, maar het hoort tot het normale leven van het kind van God. Eigenlijk is vergeven een levensstijl. Soms moeten we kleine fouten vergeven, maar vaak ook grote...


Lees verder

Leven en dood

Leven en dood

Mijn meest gebruikte Bijbeltekst bij rouwdiensten komt uit Johannes 11 vers 25. Ik citeer uit de NBG- vertaling: “Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal...


Lees verder

De smalle weg

De smalle weg

Al de preken, toespraken en verhandelingen van onze geliefde Heiland waren opbouwend, vermanend of bemoedigend. De Heer wilde met Zijn krachtige, directe woorden de ziel en de geest van de mensen bereiken. Een van...


Lees verder

DE BERGREDE

DE BERGREDE

Onze Heiland heeft ongetwijfeld meerdere preken op een berg gehouden. Er staan in het machtige Woord van God slechts twee beroemde preken opgetekend. De eerste preek (Bergrede) gaat vooral over het leven van Zijn...


Lees verder

Boze engelen

Boze engelen

Een belangrijk onderdeel in de bediening van de Heer Jezus op aarde was  gericht tegen de boze engelen. Deze boze engelen, meer bekend als boze geesten, waren uit de hemel geworpen door onze hemelse...


Lees verder

Het Evangelie brengen

Het Evangelie brengen

Onze Heiland heeft met één van zijn belangrijkste toespraken duidelijk willen maken, dat bepaalde zaken bepalend waren voor Zijn komst op aarde. We weten dat de Heer geboren werd in Bethlehem om ons te...


Lees verder

De Naam van Jezus

De Naam van Jezus

De kinderen Gods mogen de Naam van Jezus gebruiken in hun bediening en in hun dagelijks leven als christen. We mogen met respect die Naam gebruiken in onze gebeden, in onze aanbidding, om de...


Lees verder

Vervolging

Vervolging

“Denk aan wat Ik heb gezegd: ‘Een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer.’ Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen;” Johannes 15:20. Vervolging is verbonden aan het christen-zijn. We weten...


Lees verder