Overdenkingen


Eerlijkheid

Eerlijkheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken en handelen. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat...


Lees verder

Pleiten

Pleiten

Het gaat kinderen Gods steeds gemakkelijker af om elkaar af te vallen en aan te klagen. Het negatief spreken over anderen wordt door sommigen als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Men gaat...


Lees verder

Goud waard

Goud waard

Mensen, alle mensen, zijn belangrijk voor God. De Here Jezus is voor alle mensen aan het kruis te Jeruzalem gestorven. Het is jammer, dat lang niet alle mensen het offer van God aanvaarden. Velen...


Lees verder

Weet wat u eet

Weet wat u eet

Gods Woord spreekt heel duidelijk over de gevolgen die het gemis aan kennis van het Woord met zich meebrengt. In Hosea 4:6 lezen we: “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis....


Lees verder

Het Evangelie leeft

Het Evangelie leeft

Regelmatig verschijnen er berichten in kranten over de ontkerkelijking, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens, aangezien er, ook in Nederland, wekelijks velen tot geloof komen. Wel moet ik toegeven dat het...


Lees verder

Gebedsloosheid

Gebedsloosheid

Aangezien de boze heel goed weet hoeveel kracht er uitgaat van het gebed, doet hij er alles aan om de christen ervan te weerhou­den. Hij valt hen onder andere aan in de gedachten, of...


Lees verder

Bevrijding van slavernij

Bevrijding van slavernij

Op 1 juli 2023 wordt in Nederland, Suriname en enkele Caraïbische eilanden gevierd dat de mensonterende slavenhandel en slavernij werden afgeschaft. In de media wordt er heel veel over geschreven en gezegd. Er zijn...


Lees verder