Overdenkingen


DE BERGREDE

DE BERGREDE

Onze Heiland heeft ongetwijfeld meerdere preken op een berg gehouden. Er staan in het machtige Woord van God slechts twee beroemde preken opgetekend. De eerste preek (Bergrede) gaat vooral over het leven van Zijn...


Lees verder

Boze engelen

Boze engelen

Een belangrijk onderdeel in de bediening van de Heer Jezus op aarde was  gericht tegen de boze engelen. Deze boze engelen, meer bekend als boze geesten, waren uit de hemel geworpen door onze hemelse...


Lees verder

Het Evangelie brengen

Het Evangelie brengen

Onze Heiland heeft met één van zijn belangrijkste toespraken duidelijk willen maken, dat bepaalde zaken bepalend waren voor Zijn komst op aarde. We weten dat de Heer geboren werd in Bethlehem om ons te...


Lees verder

De Naam van Jezus

De Naam van Jezus

De kinderen Gods mogen de Naam van Jezus gebruiken in hun bediening en in hun dagelijks leven als christen. We mogen met respect die Naam gebruiken in onze gebeden, in onze aanbidding, om de...


Lees verder

Vervolging

Vervolging

“Denk aan wat Ik heb gezegd: ‘Een dienaar is niet belangrijker dan zijn heer.’ Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze jullie ook vervolgen;” Johannes 15:20. Vervolging is verbonden aan het christen-zijn. We weten...


Lees verder

Uw geloof

Uw geloof

Een week geleden gaf een zuster van de gemeente een opmerkelijk getuigenis. Ze had pijn in haar benen en kon moeilijk lopen. Dat probleem had ze al een paar weken. Toch bezocht ze met...


Lees verder

Jezus komt

Jezus komt

De wereld is onrustig en er is veel onzekerheid. De wereldleiders weten zich geen raad met de crises die zich her en der voordoen. Duidelijk is, dat we in de eindtijd leven. Daarom moeten...


Lees verder

De crisis

De crisis

Het lukt de medische wereld nog niet hetcoronavirus onder controle te krijgen. Integendeel, het virus woekert nog voort en een niet gering aantal mensen raakt besmet. Reeds bij aanvang van de crisis is door...


Lees verder