Overdenkingen


Het Evangelie leeft

Het Evangelie leeft

Regelmatig verschijnen er berichten in kranten over de ontkerkelijking, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens, aangezien er, ook in Nederland, wekelijks velen tot geloof komen. Wel moet ik toegeven dat het...


Lees verder

Gebedsloosheid

Gebedsloosheid

Aangezien de boze heel goed weet hoeveel kracht er uitgaat van het gebed, doet hij er alles aan om de christen ervan te weerhou­den. Hij valt hen onder andere aan in de gedachten, of...


Lees verder

Bevrijding van slavernij

Bevrijding van slavernij

Op 1 juli 2023 wordt in Nederland, Suriname en enkele Caraïbische eilanden gevierd dat de mensonterende slavenhandel en slavernij werden afgeschaft. In de media wordt er heel veel over geschreven en gezegd. Er zijn...


Lees verder

Pleiten

Pleiten

Het gaat sommige kinderen Gods gemakkelijk af om elkaar af te vallen en aan te klagen. Het negatief spreken over anderen wordt door hen als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Men gaat...


Lees verder

Onreinheid deel 2

Onreinheid deel 2

In een vorige overdenking schreef ik reeds over de aanvallen die gelovigen steeds vaker te verduren hebben in hun gedachten. Het is alsof de tegenstander alles in het werk stelt om de gedachten van...


Lees verder

Een goede vriend

Een goede vriend

Ieder kind van God is blij met goede vrienden. Goede vrienden zijn belangrijk, maar kunnen schaars zijn. Toch bestaan er goede vrienden, anders zou de Bijbel er niet over spreken. Ik mag getuigen van enkele...


Lees verder

Goud waard

Goud waard

Mensen, alle mensen, zijn belangrijk voor God. De Here Jezus is voor alle mensen aan het kruis te Jeruzalem gestorven. Het is jammer, dat lang niet alle mensen het offer van God aanvaarden. Velen...


Lees verder

Onreinheid

Onreinheid

In een stad als Amsterdam tracht de duivel gelovigen te vangen door onreinheid. Niet alleen door onreine handelingen, maar ook door onreine gedachten. Velen worden door hem aangevallen in hun gedachteleven. Hij weet dat...


Lees verder