Nieuws


De reinen van hart

De reinen van hart

“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Matteüs 5:8) Wie rein van hart is, kan rustig leven zonder angsten voor de dood. Rein van hart bant de vrees uit en geeft...


Lees verder

DE BERGREDE

DE BERGREDE

Onze Heiland heeft ongetwijfeld meerdere preken op een berg gehouden. Er staan twee beroemde preken genoteerd in het machtige Woord van God. De eerste preek (Bergrede) gaat vooral over het leven van Zijn discipelen...


Lees verder

Dien de Here oprecht

Dien de Here oprecht

Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel problemen waar kinderen Gods mee te maken krijgen, voorkomen kunnen worden als ze de Here oprecht dienen. Het oprecht dienen van de Here houdt mijns inziens...


Lees verder

Hartelijk Gefeliciteerd!

Hartelijk Gefeliciteerd!

Wij feliciteren onze voorganger, apostel S.L. Hofwijks, van harte met zijn 76e verjaardag. HAPPY BLESSED BIRTHDAY! We love you! Numbers 6:24-26 (GNB) ‘Moge de Heer u voorspoed geven en u in bescherming nemen. Moge...


Lees verder

De grote opdracht

De grote opdracht

De grote opdracht werd gegeven aan alle discipelen van de Heiland. Ik denk dat het een persoonlijke oproep was, die niet uitging van een grote organisatie. De Heer wilde dat Zijn discipelen zich na...


Lees verder

Nederland voor Jezus

Nederland voor Jezus

Het christendom ontleent haar kracht en groei aan het principe van vermenigvuldiging. Van iedere gelovige wordt verwacht dat hij vrucht draagt, dus zich vermenigvuldigt. Het leiden van anderen tot de Here, of anders gezegd,...


Lees verder

Medewerkers en Discipline

Medewerkers en Discipline

Iedere gemeente is voor een zeer groot deel afhankelijk van de diensten van vrijwilligers. Het is niet doenlijk, voor geen enkele gemeente, alle posten te bemannen met fulltimers. Daarom beseft iedere voor­ganger het grote...


Lees verder

Eerlijkheid

Eerlijkheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken en handelen. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat...


Lees verder