Nieuws


Hebreeën 10:25

Hebreeën 10:25

NBG: “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” BasisBijbel: “En laten we niet wegblijven uit...


Lees verder

Christenen

Christenen

Er zijn miljoenen christenen in de wereld die zeer oprecht zijn in hun handel en wandel met God. Ze leven naar hetgeen ze geloven en de mensen om hen heen zien en erkennen dat...


Lees verder

Couple’s Night

Couple’s Night

We herinneren de echtparen aan de jaarlijkse Couple’s night. Deze vindt plaats op vrijdag 16 december in het van der Valk Hotel A4 Schiphol(Rijksweg A4 nr.3, 2132 MA Hoofddorp). U kunt zich tot uiterlijk...


Lees verder

Kerst in de Maranathakerk

Kerst in de Maranathakerk

Maranatha Kerstfeest Het Kerstfeest, herdenking van de geboorte van de Heiland der wereld, is op twee dagen: 24 december – 20.00 uur – Christmas Eve   25 december – 11.00 uur – Samenkomst (Kerstfeest)...


Lees verder

Eeuwig leven

Eeuwig leven

De beroemde tekst uit Johannes 3:16 heeft een enorme bijdrage geleverd aan mijn bekering. Zonder deze woorden zou ik toen misschien niet tot geloof in de Here Jezus gekomen zijn. Die woorden hebben zo...


Lees verder

De eerste stap

De eerste stap

Het Woord van God zegt in Johannes 1:12: “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.” Het aannemen van de Here houdt in, dat we ons...


Lees verder

Married Couples Night

Married Couples Night

De bekende echtparenavond van december wordt dit jaar de Couple’s Night genoemd. Het feest voor de echtparen wordt D.V. gevierd op 16 december. We gaan voor een prachtige ontmoeting, zoals de eerdere echtparenavonden, naar...


Lees verder