Nieuws


Het voornaamste doel

Het voornaamste doel

Het voornaamste doel van ons leven is God verheerlijken, Hem loven en prijzen en van Zijn tegenwoordig­heid genieten. We kunnen God verheerlij­ken en van Zijn tegenwoor­digheid genieten door lofprijzing, aanbid­ding en gebed. Het is heerlijk...


Lees verder

Liefde voor God

Liefde voor God

We leven in een tijd, waarin er een groot verlangen is naar liefde, naar reine, ongeveinsde liefde. Het komt ons voor dat in West-Europa de vraag naar liefde groter is dan de vraag naar...


Lees verder

Aanmelden zondag

Aanmelden zondag

U kunt zich nu aanmelden voor de samenkomsten op zondag. Wij laten i.v.m. de coronamaatregelen momenteel slechts 40 bezoekers per samenkomst toe. Klik hier om u aan te melden.


Lees verder

Aanmelden woensdag 25/11

Aanmelden woensdag 25/11

U kunt zich nu aanmelden voor de Voorbede-samenkomst van woensdag 25/11. De dienst begint om 19.30 uur. Let op: Er is maar ruimte voor 30 personen i.v.m. de coronamaatregelen. Aanmelden kan hier.


Lees verder

Leren van Gideon

Leren van Gideon

Gideon werd tot richter geroepen in een tijd van geestelijk verval: de mensen deden wat kwaad was in de ogen van de Heer. De vijand nam de overhand. Door toedoen van de Midjanieten­ verarmde...


Lees verder

Woensdagavond voorbede

Woensdagavond voorbede

Vanavond om 1930 is er een Voorbede samenkomst in de Maranathakerk. De dienst is toegankelijk voor 30 bezoekers. Aanmelden kan hier. De samenkomst wordt natuurlijk ook uitgezonden via onze Livestream-kanalen.


Lees verder

Maranatha Vastendag

Maranatha Vastendag

De broeders en zusters worden opgeroepen om op zaterdag 14 november te vasten (en te bidden). We hebben op deze dag van 12.00 tot 13.15 uur een online samenkomst met gebed. Gelovigen die dat...


Lees verder