Blog1 Left Sidebar

Youtube Livestream

Facebook Livestream

19
jul 2024
U hebt een roeping

Iedere gelovige is door de Here geroepen en uitverkoren om blijvende vrucht te dragen. Die blijvende vrucht houdt onder andere in het liefhebben van elkaar. Het leven van een gelovige is absoluut niet passief; het wordt gekenmerkt door acties die veel vrucht dragen. Ons leven moet als het ware zijn als een mand vol heerlijk geurend fruit. Vruchtbare gelovigen zullen er altijd naar verlangen veel meer te doen in de dienst van de Here. We behoeven niet altijd een specifieke roeping te hebben, er is zoveel dat we kunnen doen. Als kinderen......

Lees verder


18
jul 2024
Echtparen dag 2024

Alle echtparen zijn van harte welkom op zaterdag 14 september voor de Echtparendag 2024. Deze dag is bestemd voor de echtparen en is van 11.00 tot 14.00 uur in de Maranathakerk. Registratie is verplicht en kan via het formulier dat beschikbaar is in de Maranatha Infokamer of online via het formulier hieronder. De uitgebreide lunch is gratis....

Lees verder


12
jul 2024
Liefde wint

We kunnen er niet omheen: de sleutel tot een succesvol en overwinnend christelijk leven is de liefde. Liefde opent deuren. Liefde is de taal van de Here God. Wie niet liefheeft, is dood voor God. In Zijn Woord staat heel nadrukkelijk: “Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben. Wie niet liefheeft, blijft in de dood.” (1 Johannes 3: 14). Verder lezen wij in 1 Johannes 4:7: “…en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.” Laten allen die met......

Lees verder


05
jul 2024
Luisteren

Er is een grote vraag naar mensen die kunnen luisteren. Het aantal mensen dat behoefte heeft aan een luisterend oor groeit met de dag. Mensen willen hun verhaal kwijt kunnen, ze willen aandacht voor hun noden. Een gemeente met mensen die tijd willen en kunnen vrijmaken om naar anderen te luisteren, zal een goede reputatie hebben. Tegenwoordig hebben we weinig tijd voor elkaar. We hebben tijd voor allerhande zaken, zolang die onze eigen zaken zijn. De Bijbel zegt echter dat de liefde zichzelf niet zoekt. Wie een liefdevol hart heeft, zal niet......

Lees verder


28
jun 2024
De Bijbel lezen

Ik geloof met heel mijn hart, dat het dagelijks lezen uit de Bijbel onontbeerlijk is voor een gezonde, persoonlijke, geestelijke groei en voor het gemeenteleven. Het lezen uit het Woord van God houdt de menselijke geest fris, brengt hem dichter tot God en stelt God ook in de gelegenheid om dagelijks tot hem te spreken. Regelmatig hoor ik geluiden van mensen die naarstig verlangen naar een woord uit de mond van een profeet. Ze denken dat een woord uit de mond van een profeethet overtuigende bewijs is dat God van hen houdt......

Lees verder


21
jun 2024
De kracht van de wandel in het licht

Het is een feit, dat het overgro­te deel van de gelovigen een voor­beeldig leven leidt en daardoor een wezenlijk aandeel levert in de groei van de gemeente. Dat er sprake is van groei in de ge­meente, is duidelijk. Ik ben ervan overtuigd, dat deze groei door de bij­stand van de Heilige Geest zal toenemen. De groei zou ondenk­baar zijn, als een groot deel van de gemeente zich niet zou hou­den aan de richtlijnen van het Woord van God. Het overgrote deel beseft dat zij geroepen is, niet slechts om de Here te......

Lees verder


14
jun 2024
Leiders

De coördinator van een van onze Leidersconferenties had een heel passend thema bedacht, namelijk: Leider/Dienaar. Daar­mee wilde hij benadruk­ken, dat een leider een dienaar is in Gods Koninkrijk. En zeer terecht! De Here Zelf leerde ons dat wie groot wil zijn in het Konink­rijk van God, tegelijk een dienaar moet zijn. In de wereld is een leider een heerser, maar in het Koninkrijk van God is een leider een dienaar; in de eerste plaats een dienaar van God en daarnaast een dienaar van mensen. Een dienaar zijn van mensen wil niet zeggen......

Lees verder


07
jun 2024
De tong: vloek of zegen

De tong is een klein lid van het lichaam en “toch voert ze een hoge toon”. Ze beheerst het gehele lichaam van de mens. De tong kan een grote zegen zijn, maar ook een vloek. Wie zijn tong in toom kan houden, kan zijn hele lichaam beheersen en onder controle hou­den. In deze overdenking wil ik beide kanten van de werking van de tong belichten. Ik zal beginnen met het beeld dat Jakobus schetst. Hij geeft een behoor­lijk negatief beeld van de tong van de mens en toch is dit waar. Ik......

Lees verder


31
mei 2024
Onreinheid

In een stad als Amsterdam tracht de duivel gelovigen te vangen door onreinheid. Niet alleen door onreine handelingen, maar ook en vooral door onreine gedachten. Velen worden door hem aangevallen in hun gedachteleven. Hij weet dat als hij erin kan slagen het denken van de mens onder controle te krijgen, hij die hele mens kan verslaan door hem zover te krijgen, dat hij onreine handelingen gaat plegen. De vijand heeft vele troeven in handen en wie niet waakzaam is, zal de strijd verliezen, want hij spaart niemand. Iedereen kan aangevallen worden. Het......

Lees verder