Blog1 Left Sidebar

Youtube Livestream

Facebook Livestream17
mrt 2023
Kinderen van God

Kinderen van God zijn allen die de Here Jezus hebben toegelaten in hun hart en door Zijn bloed gereinigd zijn, want het bloed van Jezus reinigt van alle zonde (1 Johannes.1:7). Kinderen van God zijn een nieuwe schepping. Ze zijn door de genade en de kracht van God opnieuw geboren. De Bijbel zegt: “Doch allen, die Hem (de Here Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil......

Lees verder


10
mrt 2023
Vriendschap

In het hart van iedereen leeft een diep verlangen naar hechte vriendschap(pen). Ons hart schreeuwt om waarachtige vrienden, om betrouwbare vrienden. Iemand heeft eens gezegd: “Als u uw echte vrienden op de vingers van één hand kunt tellen, dan bent u gezegend.” Inderdaad zijn echte vrienden schaars. Mensen die er voor u zijn als u hen nodig hebt en die, ondanks uw fouten en zwakheden, uw vrienden blijven, zijn niet altijd te vinden. Ja, als het u goed gaat, als u voorspoedig bent of een belangrijke positie bekleedt, zullen velen uw vriend......

Lees verder


03
mrt 2023
Gemeenschap

Wij zijn gemeenschapsmensen. Er is niemand die eenzaam wil zijn. In onze natuur ligt het verlangen naar contact met anderen besloten. We vinden het fijn om betrouwbare vrienden te hebben, vrienden met wie we kunnen praten en samen kunnen optrekken. We vinden het fijn om opgebeld te worden, samen leuke dingen te doen, gezellige avonden te beleggen, samen naar de kerk te gaan, samen te bidden en nog veel meer. Sommigen zeggen wel: “Ik heb niemand nodig, want de Here is genoeg voor mij.” Klopt dat wel? We komen in elk geval......

Lees verder


24
feb 2023
De woorden van mijn mond

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” Psalm 19:15. Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen we veel gebeden halen. Deze gebeden zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15: Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer, laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn. Dit gebed opent de deur naar gebedsverhoring en is ook gehoorzaamheid aan......

Lees verder


17
feb 2023
Elkaar herkennen in de hemel

Er gebeuren heden ten dage zoveel ernstige en rampzalige dingen, dat we er niet onderuit komen om aan de eeuwigheid te denken. Men zal steeds meer gaan beseffen dat geld en de wereld niet gelukkig maken. Geld kan het leven weliswaar tot op zekere hoogte gemakkelijker maken, maar daar houdt het mee op. Er zijn nog heel veel andere en belangrijke zaken in het leven, die niet met geld gekocht kunnen worden. Men gaat steeds meer verlangen naar meer kennis over geestelijke zaken. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, aangezien er......

Lees verder


03
feb 2023
Geloof is God behagen                                                               

Een Bijbeltekst die diepe indruk op mij gemaakt heeft, vinden we in Hebreeën 11:6: “…maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.” Velen denken dat geloof een wapen of een manier is om grote dingen van God gedaan te krijgen. Als er over geloof gedacht wordt, is dat vaak in relatie met het ontvangen van genezing, een voorziening of wonder van God. Geen wonder dat mensen die bijvoorbeeld geen genezing ontvangen,......

Lees verder


27
jan 2023
De Bijbel

De Bijbel is ongetwijfeld het meest verkochte en gelezen boek dat ooit verschenen is. Praktisch iedereen, zowel gelovigen als ongelovigen, heeft hem minstens één keer in de hand gehad. Het Woord van God is in bijna alle talen en dialecten vertaald, opdat iedereen het in zijn of haar eigen taal zou kunnen lezen. In het westen kan iedereen die dat wenst aan een Bijbel komen en iedereen die zich christen noemt, heeft er wel één of meer in huis. Toch komt het mij voor, dat niet iedere christen de Bijbel dagelijks leest.......

Lees verder


13
jan 2023
Wat voorgangers zoeken

Geroepen voorgangers zoeken naar de wil van God. Ze willen zien dat hun gemeenteleden de Heer behagen, liefhebben, verhogen en trouw zijn. Voorgangers, overal in de wereld, zijn heel blij als de kinderen Gods die deel zijn van de plaatselijke gemeente, trouw de samenkomsten bezoeken. Dat gegeven bemoedigt hen in hun roeping en bediening. Gelukkig zullen de meesten die aangesloten zijn bij een gemeente, vooral in de Evangelische gemeenten, dus ook de Charismatische en Pinkstergemeenten, niet licht hun eigen bijeenkomsten verzuimen. Ze zijn ontzettend blij als ze weer naar hun samenkomsten kunnen,......

Lees verder


11
jan 2023
Hebreeën 10:25

NBG: “Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.” BasisBijbel: “En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan.” BGT: “ Blijf ook naar de kerk komen. Sommigen van jullie doen dat niet meer, en dat is verkeerd. We moeten elkaar steunen, juist nu. Want de dag komt......

Lees verder