Blog1 Left Sidebar

Youtube Livestream

Facebook Livestream29
sep 2023
DE BERGREDE

Onze Heiland heeft ongetwijfeld meerdere preken op een berg gehouden. Er staan twee beroemde preken genoteerd in het machtige Woord van God. De eerste preek (Bergrede) gaat vooral over het leven van Zijn discipelen en alle mensen die Hem aangenomen hebben. De tweede Bergrede gaat over de val van Jeruzalem, de diaspora, de laatste dagen, dus de eindtijd en het oordeel over de mensen. In deze overdenking zal ik het hebben over de eerste Bergrede. Deze preek staat opgetekend in Mattheus 5 tot en met 7. Het is een preek die de......

Lees verder


22
sep 2023
Dien de Here oprecht

Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel problemen waar kinderen Gods mee te maken krijgen, voorkomen kunnen worden als ze de Here oprecht dienen. Het oprecht dienen van de Here houdt mijns inziens in, dat men zich dagelijks afzondert voor gebed en het lezen en bestuderen van het Woord van God. Daarnaast moeten we onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. Er gaat kracht uit van het gezamenlijk loven en prijzen van de Here en van de gemeenschap met onze broeders en zusters. Gelovigen die de Heiland niet van harte dienen, lopen een......

Lees verder


15
sep 2023
Hartelijk Gefeliciteerd!

Wij feliciteren onze voorganger, apostel S.L. Hofwijks, van harte met zijn 76e verjaardag. HAPPY BLESSED BIRTHDAY! We love you! Numbers 6:24-26 (GNB) ‘Moge de Heer u voorspoed geven en u in bescherming nemen. Moge de Heer u welwillend aanzien en zich over u ontfermen. Moge de Heer over u waken en u geluk en vrede schenken.’...

Lees verder


15
sep 2023
De grote opdracht

De grote opdracht werd gegeven aan alle discipelen van de Heiland. Ik denk dat het een persoonlijke oproep was, die niet uitging van een grote organisatie. De Heer wilde dat Zijn discipelen zich na Zijn vertrek van de aarde zouden opmaken en mobiliseren om de gehele wereld in te trekken om de grote opdracht uit te voeren. Hoe luidde die opdracht? Ik zal twee passages daarover aanhalen. De eerste haal ik uit Marcus 16:15 – “En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehelewereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.”De......

Lees verder


08
sep 2023
Nederland voor Jezus

Het christendom ontleent haar kracht en groei aan het principe van vermenigvuldiging. Van iedere gelovige wordt verwacht dat hij vrucht draagt, dus zich vermenigvuldigt. Het leiden van anderen tot de Here, of anders gezegd, het winnen van zielen en ze maken tot discipelen, is een belangrijk kenmerk van het kind van God. Onze liefde voor de Here zal tot uitdrukking komen in ons verlangen anderen voor Hem te winnen, opdat ook zij deel zullen hebben aan Zijn liefde en genade. Voor ik verder ga, wil ik stellen dat het dragen van vrucht......

Lees verder


01
sep 2023
De Heilige Geest in ons leven

De Heilige Geest wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij wil actief zijn in ons leven. Hij wil ons bekendmaken met hetgeen de Here met ons voorheeft en met alles wat Hij van ons verlangt. U zult misschien ook al zelf tot de ontdekking gekomen zijn dat Hij ons telkens weer overtuigt van zonde en tekortkomingen. Hij waakt over ons en houdt ons wakker, opdat ons leven volkomen toegewijd zal zijn aan de Here. Kortom, Hij doet er alles aan om ons klaar te maken voor de ontmoeting van aangezicht tot......

Lees verder


25
aug 2023
Medewerkers en Discipline

Iedere gemeente is voor een zeer groot deel afhankelijk van de diensten van vrijwilligers. Het is niet doenlijk, voor geen enkele gemeente, alle posten te bemannen met fulltimers. Daarom beseft iedere voor­ganger het grote belang van het werken met vrijwilligers; die zijn hard nodig voor het verrich­ten van de uitgebrei­de werk­zaamheden. In principe is ieder gemeentelid daarbij no­dig, want het werk kan niet gedaan worden door slechts enkelen.­ Toch moeten we rekening houden met de geschiktheid voor het dienen in de gemeente. De dienst in het huis van de Here is een......

Lees verder


16
aug 2023
Eerlijkheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken en handelen. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt. De dingen die we vroeger leuk vonden, trekken ons niet meer aan. Onze vrienden en kennissen zien duidelijk dat we anders geworden zijn en vooral onze integriteit en eerlijkheid zullen hen opvallen. De mens buiten God wordt het meest aangetrokken door christenen die leven naar hetgeen ze getuigen en prediken. Het is een......

Lees verder


11
aug 2023
Pleiten

Het gaat kinderen Gods steeds gemakkelijker af om elkaar af te vallen en aan te klagen. Het negatief spreken over anderen wordt door sommigen als de normaalste zaak van de wereld beschouwd. Men gaat ervan uit dat het geen kwaad kan “als het maar de waarheid is”. Maar juist de negatieve waarheid kan tot schade leiden. Iedere keer wanneer we negatief spreken over een ander, zijn we in feite bezig die ander aan te klagen. Tevens zeggen we zonder woorden dat we beter zijn dan die ander. Gelovigen die anderen aanklagen door......

Lees verder


04
aug 2023
Goud waard

Mensen, alle mensen, zijn belangrijk voor God. De Here Jezus is voor alle mensen aan het kruis te Jeruzalem gestorven. Het is jammer, dat lang niet alle mensen het offer van God aanvaarden. Velen weigeren Hem aan te nemen en te aanvaarden, maar God houdt van alle mensen. In 1 Timotheüs 2:4 lezen we over de Heer: “die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.” Duidelijk is, dat slechts degenen die Hem aangenomen hebben als hun persoonlijke Heiland en Verlosser, deelhebben aan het reddingsplan van God. De......

Lees verder