Eerste stappen met Jezus

Dit boekje is geschreven door Evangelist Christopher Alam en zal u tot zegen zijn!

Wanneer u tot geloof gekomen bent zal dit boekje u goed kunnen helpen in de eerste stappen van uw nieuwe leven met onze Heiland Jezus Christus. Wij bidden dat dit boekje u tot zegen zal zijn.

Hieronder kunt u het boekje online lezen (ingedeeld per hoofdstuk). Hiernaast kunt u het boekje ook downloaden als .pdf-bestand.

juli 04, 2017

11. Een leven van geven

De bijbel zegt: “Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of...


juli 04, 2017

12. Vergeving

De bijbel zegt: “Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft”. (Efeziërs 4:32). Om u te helpen: Voordat Christus in uw leven kwam, was u als een...


juli 04, 2017

13. Dankzegging

De bijbel zegt: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”. (Filippenzen 4:6) “… dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van...


juli 04, 2017

14. Het dienen van de Heer

De bijbel zegt: “Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.” (Johannes 12:26). “Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk...


juli 04, 2017

Epiloog

“Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren”. (Handelingen 20:32). “Sterker nog, alles...

Gratis eBook!

U kunt het boek ‘Eerste stappen met Jezus’ hieronder gratis downloaden.


INSCHRIJVEN ENEWS
Inschrijven eNews

Schrijf u nu in voor de Maranatha eNews en blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Maranatha Ministries!