Eerste stappen met Jezus

Dit boekje is geschreven door Evangelist Christopher Alam en zal u tot zegen zijn!

Wanneer u tot geloof gekomen bent zal dit boekje u goed kunnen helpen in de eerste stappen van uw nieuwe leven met onze Heiland Jezus Christus. Wij bidden dat dit boekje u tot zegen zal zijn.

Hieronder kunt u het boekje online lezen (ingedeeld per hoofdstuk). Hiernaast kunt u het boekje ook downloaden als .pdf-bestand.

juli 04, 2017

5. Jezus volgen in de doop in water

De bijbel zegt: “Tegen allen zei hij: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen.” (Lucas 9:23). “Petrus antwoordde: ‘Keer u af van uw...


juli 04, 2017

6. De doop in de Heilige Geest

De bijbel zegt: Om ieder misverstand uit de weg te ruimen zei Johannes: ” …maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben...


juli 04, 2017

7. Het bidden in de Heilige Geest

De bijbel zegt: “Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,..” (Marcus 16:17). “… en allen werden...


juli 04, 2017

8. Over Jezus spreken met anderen

De bijbel zegt: “Ik zeg jullie: iedereen die mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God”. (Lukas 12:8.) “Wie zich schaamt voor mij en mijn woorden,...


juli 04, 2017

9. Gemeenschap met anderen die van Jezus houden

De bijbel zegt: “… en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen”. (Hebreeën...


juli 04, 2017

10. Een leven van liefde naar anderen toe

De bijbel zegt: “Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.” (1 Johannes 4:11). “Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God...

Gratis eBook!

U kunt het boek ‘Eerste stappen met Jezus’ hieronder gratis downloaden.


INSCHRIJVEN ENEWS
Inschrijven eNews

Schrijf u nu in voor de Maranatha eNews en blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Maranatha Ministries!