Blog1 Right Sidebar

18
mrt 2022
Een verstandig en wijs mens

Diep in ons hart is er een groot verlangen om wijs en verstandig te zijn in de ogen van God en mensen. Geen enkel kind van God wil vallen onder de noemer: dwaas en onverstandig. En toch denkt onze lieve Heiland en Heer dat er onder ons zowel verstandige als onverstandige mensen zijn. Gods wil is duidelijk: Hij wil dat zijn kinderen wijs en verstandig zijn. Er is een wereldlijke en een hemelse wijsheid. De wereldlijke wijsheid bereiken we door onderwijs en door boeken te lezen. Daardoor komen we veel te weten......

Lees verder


08
mrt 2022
Laat uw licht schijnen

Een heel duidelijke oproep van de Heiland der wereld voor alle kinderen Gods. Wie heeft ons aangesteld en opgedragen om een licht te zijn? Wij kunnen niet uit onszelf en in eigen kracht een licht zijn in deze duistere wereld. Maar door de aanstelling en de opdracht van de Heer kunnen wij dat wel. Hoe heeft Hij ons tot een licht gemaakt in deze wereld? Door te zeggen hoe wij moeten zijn en wat Hij van ons verlangt en ook hoe wij ons in deze wereld moeten opstellen. De Heer Jezus zei......

Lees verder


04
mrt 2022
Bevrijdingsdienst

Denk aan de bevrijdingsdienst van zondag 6 maart. Op deze avond zal er naast een kort Woord, ruimschoots tijd zijn voor het bidden voor de noden van de gelovigen De dienst begint om 19.00 uur en u bent van harte welkom....

Lees verder


04
mrt 2022
De smalle weg

Al de preken, toespraken en verhandelingen van onze geliefde Heiland waren opbouwend, vermanend of bemoedigend. De Heer wilde met Zijn krachtige, directe woorden de ziel en de geest van de mensen bereiken. Een van zijn krachtigste preken over het leven op aarde van een kind van God was Zijn verhandeling over de brede en de smalle weg. Die vindt u in Mattheüs 7 vers 13 en 14 (BasisBijbel): “Jezus zei tegen zijn leerlingen:“Ga binnen door de smalle poort. Want de poort naar de dood is wijd, en de weg daar naartoe is......

Lees verder


04
mrt 2022
Vastendag

Op zaterdag 12 maart hopen we, met Gods genade, onze gemeente vastendag te hebben. De gemeente wordt dan opgeroepen om deze dag in vasten en gebed door te brengen. U kunt desgewenst ook sober vasten. We hopen zaterdag 12 maart van 10.00 tot 12.00 uur samen te komen in de kerk om te bidden voor de gemeente, de gelovigen, de voorganger van de kerk en tal van andere zaken. U bent van harte welkom....

Lees verder


25
feb 2022
DE BERGREDE

Onze Heiland heeft ongetwijfeld meerdere preken op een berg gehouden. Er staan in het machtige Woord van God slechts twee beroemde preken opgetekend. De eerste preek (Bergrede) gaat vooral over het leven van Zijn discipelen en de  mensen die Hem aangenomen hebben. De tweede Bergrede gaat over de val van Jeruzalem, de diaspora, de laatste dagen, dus de eindtijd en het oordeel over de mensen. In deze overdenking zal ik het hebben over de eerste Bergrede. Deze preek staat opgetekend in Mattheüs 5 tot en met 7. Het is een preek die......

Lees verder


18
feb 2022
Boze engelen

Een belangrijk onderdeel in de bediening van de Heer Jezus op aarde was  gericht tegen de boze engelen. Deze boze engelen, meer bekend als boze geesten, waren uit de hemel geworpen door onze hemelse Vader. Satan werd hoogmoedig en wilde als God zijn. Hij wilde gelijk aan God zijn, maar God is God en niemand anders. De Vader greep in en wierp satan uit de hemel. Met hem ging een derde van de engelen mee, twee derde is bij God, de Vader, gebleven. Deze boze engelen gaan nu tekeer op aarde en......

Lees verder


11
feb 2022
Hartelijk dank: een bericht van de voorganger

Mijn vrouw en ik waren zeer verrast met de dienst van zondag 6 februari, toen ons 47-jarig jubileum als pastor en pastora werd herdacht en gevierd. We waren sprakeloos bij het zien van zoveel oprechte liefde. Dank voor de lieve woorden die werden uitgesproken. We waren zeer ontroerd. Dank voor het cadeau, de gift, van de gemeente. Dank aan de vele gelovigen die ons met een liefdegave gezegend hebben. Ook dank voor de talrijke berichten via de app,  op facebook, Instagram en per e-mail. Dit alles heeft in deze coronatijd heel veel......

Lees verder


11
feb 2022
Het Evangelie brengen

Onze Heiland heeft met één van zijn belangrijkste toespraken duidelijk willen maken, dat bepaalde zaken bepalend waren voor Zijn komst op aarde. We weten dat de Heer geboren werd in Bethlehem om ons te redden van de zonde. Redding van de zonde leidt naar het leven met God, niet alleen in dit leven, maar ook en vooral naar het leven na dit leven. Voor ons is dat het eeuwige leven. In het evangelie naar Johannes lezen we, dat de Here Jezus een grote kerkleider onderwees, vermaande en met hem sprak over de......

Lees verder


Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

2 evenementen,

5 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

3 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

2 evenementen,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

4 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

3 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

2 evenementen,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

4 evenementen,

CONTACT

ADRES MARANATHA KERK

Cabotstraat 33
Amsterdam West

CONTACT

Email: info@maranatha.nl
Telefoon: +31 20 667 58 58