Blog1 Right Sidebar

14
jun 2024
Leiders

De coördinator van een van onze Leidersconferenties had een heel passend thema bedacht, namelijk: Leider/Dienaar. Daar­mee wilde hij benadruk­ken, dat een leider een dienaar is in Gods Koninkrijk. En zeer terecht! De Here Zelf leerde ons dat wie groot wil zijn in het Konink­rijk van God, tegelijk een dienaar moet zijn. In de wereld is een leider een heerser, maar in het Koninkrijk van God is een leider een dienaar; in de eerste plaats een dienaar van God en daarnaast een dienaar van mensen. Een dienaar zijn van mensen wil niet zeggen......

Lees verder


07
jun 2024
De tong: vloek of zegen

De tong is een klein lid van het lichaam en “toch voert ze een hoge toon”. Ze beheerst het gehele lichaam van de mens. De tong kan een grote zegen zijn, maar ook een vloek. Wie zijn tong in toom kan houden, kan zijn hele lichaam beheersen en onder controle hou­den. In deze overdenking wil ik beide kanten van de werking van de tong belichten. Ik zal beginnen met het beeld dat Jakobus schetst. Hij geeft een behoor­lijk negatief beeld van de tong van de mens en toch is dit waar. Ik......

Lees verder


31
mei 2024
Onreinheid

In een stad als Amsterdam tracht de duivel gelovigen te vangen door onreinheid. Niet alleen door onreine handelingen, maar ook en vooral door onreine gedachten. Velen worden door hem aangevallen in hun gedachteleven. Hij weet dat als hij erin kan slagen het denken van de mens onder controle te krijgen, hij die hele mens kan verslaan door hem zover te krijgen, dat hij onreine handelingen gaat plegen. De vijand heeft vele troeven in handen en wie niet waakzaam is, zal de strijd verliezen, want hij spaart niemand. Iedereen kan aangevallen worden. Het......

Lees verder


17
mei 2024
De strijd in onze gedachten

Een van de grootste problemen waar de gelovige mee te kampen heeft, is de strijd in de gedachten. De vijand laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om vat te krijgen op het innerlijke leven van de mens via zijn gedachten. Hij weet heel goed dat, als hij erin slaagt het denken van de mens te beheersen, hij hem ook tot opstand en ongehoorzaam­heid kan brengen. Het denken van de onbekeerde mens kan gemakkelijk beheerst worden door onreinheid en verkeerde zaken, omdat hij er niet altijd bij stilstaat hoe schadelijk bepaalde invloeden op zijn......

Lees verder


10
mei 2024
Zoek de gunst en de eer van Jezus

Een van de grootste vijanden van eenheid is het verlangen van mensen om een naam te vestigen. Het komt mij voor alsof men meer dan ooit met elkaar wedijvert om een plaats op de voorste rij en eigen roem en eer te verwerven. Veel vaker worden bepaalde zaken gedaan om door mensen gezien te worden. Zolang eenieder zich uitsluitend richt op zijn of haar eigen belang en met de gedachte speelt dat zijn of haar gemeente of groep de beste is, zal er geen eenheid zijn. Er zal ook nooit eenheid bereikt......

Lees verder


01
mei 2024
De Heilige Geest leeft

Het besef dat de Heilige Geest een zeer voorname plaats inneemt in het leven van de gelovige, gaat meer en meer leven onder predikers en gemeenteleden. Een gemeente zonder de bijstand van de Heilige Geest kan niet levensvatbaarheid zijn. We kunnen niet om Hem heen. Een gemeente zonder Hem is een gemeente zonder de tegenwoordigheid van Christus. Een gemeente waar de Heilige Geest geen prominente plaats inneemt, is als een auto zonder benzine. Zij is gedoemd ten onder te gaan, aangezien zij gebouwd is op louter menselijke kennis en verstand. Voor het......

Lees verder


26
apr 2024
Persoonlijk geloof

ZONDER GELOOF KUNNEN WIJ GOD NIET BEHAGEN Ik wenste wel, dat allen die de Here als hun Heer hebben aanvaard, zouden beseffen hoe belangrijk hun persoonlijk geloof in Hem is. Het aantal christe­nen dat hun lichamelijk en geestelijk welzijn afhankelijk stelt van het geloof en de toewijding van anderen, is niet gering. Vooral namen van bekende voorgangers spelen daarbij een grote rol. Predikers die getuigen van de wonderen die de Here door hun hand verricht heeft, worden door een aantal christenen gezien als de wonderdoeners. Niemand kan echter won­deren doen dan God......

Lees verder


19
apr 2024
Vreemd vuur, of...

HEER, WE VERLANGEN NAAR DE ZALVING. Het is me opgevallen, dat vele christenen elke manifestatie van kracht zien, als het zichtbare teken van de zalving van Gods Geest over ons leven. Sommige bidders gaan ervan uit, dat het voornaam­ste bewijs van de zalving ligt in het aantal mensen dat achterover valt bij handoplegging. Zelfs getrouwe gelovigen meten de kracht van een broeder aan het aantal mensen dat “valt” tijdens zijn bedie­ning. In tijden van opwekking werd de tegenwoordigheid van de Here gemeten aan het aantal mensen dat tot geloof in Jezus Christus......

Lees verder


12
apr 2024
De Heilige Geest en het kind van Go

HEER VUL ONS MET UW GEEST De Heilige Geest wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij wil actief zijn in ons leven. Hij wil ons hetgeen de Here met ons voorheeft en alles wat Hij van ons verlangt, bekendmaken. U zult misschien ook al zelf tot de ontdekking gekomen zijn dat Hij ons telkens weer overtuigt van zonde en tekortkomingen. Hij waakt over ons en houdt ons wakker, opdat ons leven volkomen toegewijd zal zijn aan de Here. Kortom, Hij doet er alles aan om ons klaar te maken voor de......

Lees verder


05
apr 2024
De Bijbel

Deze week beginnen we met de School of Ministry. Het Woord van God, de Bijbel,staat centraal in deze korte opleiding. De Bijbel staat ook centraal in al onze samenkomsten. We geloven in de waarheid van Gods Woord. “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwigstand.” Jesaja 40:8, De Bijbel is ongetwijfeld het meest verkochte en gelezen boek ooit verschenen. Praktisch iedereen, gelovig of ongelovig, heeft hem minstens een keer in de hand gehad. Het Woord van God is in bijna alle talen en dialecten vertaald,......

Lees verder


Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

3 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

2 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

2 evenementen,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

0 evenementen,

2 evenementen,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

1 evenement,

3 evenementen,

-

Mannenontbijt vd Valk Hotel A4 Schiphol

3 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

0 evenementen,

2 evenementen,

2 evenementen,

CONTACT

ADRES MARANATHA KERK

Cabotstraat 33
Amsterdam West

CONTACT

Email: info@maranatha.nl
Telefoon: +31 20 667 58 58