Blog2 Full Width

De wederkomst van Christus

ALGEMEEN Het gaat over bijbelstudies over de wederkomst van onze zeer geliefde Heiland Jezus Christus. Hij heeft ons namelijk beloofd dat Hij eens zal wederkomen. Die belofte zal Hij ook waarmaken. Hij is Heer...


Lees verder

De juistheid van de Bijbel

De Bijbel is de door God geïnspireerde openbaring van Zichzelf, aan ons overgedragen door mensen die Hij daar voor uit koos. Het woord Bijbel is afgeleid van het griekse woord "Biblia", wat boeken betekent....


Lees verder

De Heilige Geest

De persoonlijkheid van de heilige geest.De Here Jezus sprak over de Geest: 'Wanneer Hij komt…' Johannes 16:13. Het is een goddelijke openbaring over de persoonlijkheid van de Heilige Geest, de Geest der Waarheid. Hij...


Lees verder

Bidden

HET GEBED – Genesis 18:16-33 Het gebed is het machtigste wapen van de Christen. Het gebed kan gesloten deuren openen en grote veranderingen teweegbrengen in huis, stad en gemeente. Alvorens nader in te gaan...


Lees verder

Bekering

Wat betekent "Bekeerd zijn"? Bekeerd zijn betekent eigenlijk omdraaien, omkeren. Helemaal de andere kant opgaan. De brede weg verlaten en de smalle weg opgaan. Bekeren betekent verder: De zelf gekozen weg verlaten en de...


Lees verder