First Large Then Grid

01
dec 2023
Martha of Maria

We kunnen de leden van Gods Koninkrijk in vier groepen verdelen: de Marthagroep, de Mariagroep, de Maria-Marthagroep en de Martha-noch-Maria groep. De eerste, de Marthagroep, wordt in beslag genomen door het vele dienen (Lucas 10:38-42). Dat zijn de harde werkers in de gemeente, die druk bezig zijn met de werkzaamheden in de gemeente. De voorganger is blij met deze groep, omdat ze alles aanpakken en steeds bezig zijn voor de Here. Wat hij echter niet weet, is dat ze de Here verwaarlozen. Ze zijn zo druk met het dienen, dat ze er......

Lees verder


Genezing door oprechtheid
november 24, 2023

Genezing door oprechtheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat voorbij en het...


Actief in de gemeente
november 17, 2023

Actief in de gemeente

Bent u actief betrokken in de plaatselijke gemeente? Is dat soms het gemeente leven? Kunnen we de Here God behagen met een taak in de gemeente? Voorgangers denken mensen vast te houden in de gemeente...


De gouden regel
november 01, 2023

De gouden regel

Ik denk dat de gouden regel van de Bijbel te vinden is in Lucas 6 vers 31, waar de Here heel duidelijk het volgende zegt: “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet...


De woorden van mijn mond
oktober 26, 2023

De woorden van mijn mond

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” (Psalm 19:15). Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het...


Alleenstaande Ouders 2023
oktober 20, 2023

Alleenstaande Ouders 2023

De lunch voor de alleenstaande ouders wordt, zo de Heer wil, gehouden op zaterdag 02 december. Met het formulier op deze pagina kunt u zich opgeven voor het ‘Alleenstaande Ouders Lunch-Buffet 2023’ in het van...


Echtparenavond 2023
oktober 20, 2023

Echtparenavond 2023

Ook dit jaar zal in de maand december, zo de Heer wil, de echtparenavond worden gehouden in het van der Valk hotel aan de A4 Schiphol. Met het formulier op deze pagina kunt u zich...