First Large Then List

28
jul 2022
De zegen van regels

Er zijn mensen die zich druk maken over regels, richtlijnen, geboden en verboden. Voor mij is het duidelijk dat de Heilige Geest niet zomaar aan de wedergeboren kinderen veel regels, richtlijnen, verboden, geboden gegeven heeft. We leven duidelijk onder de genade en zijn door genade behouden en gered door het bloed van Jezus. Toch moet het duidelijk zijn dat er ook in de genadetijd regels zijn om te leven als koningskinderen. Ik ben ervan overtuigd dat we die regels, genoemd in het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, niet uit het hoofd hoeven......

Lees verder


Laatste kinderdienst 10 juli

Laatste kinderdienst 10 juli

De laatste kinderdienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 zal dit schooljaar zijn op zondag 10 juli. Het wordt een feestelijke afsluiting. De kinderen krijgen een hapje en een drankje van ons....


Lees verder

Vrouwenbijeenkomst

Vrouwenbijeenkomst

De vrouwen van de gemeente worden herinnerd aan de vrouwenbijeenkomst van maandag 4 juli. Het wordt een avond om samen met de vrouwen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord...


Lees verder

Ik heb je echt lief

Ik heb je echt lief

In de Bijbel staat een bijzondere tekst die door weinigen naar waarde wordt geschat. Het gaat om Spreuken 27: 5 (NBG) – “ Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn...


Lees verder

Eeuwig leven

Eeuwig leven

In de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zit de belofte van het hebben van eeuwig leven vervat. De Here zegt in Zijn Woord: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch...


Lees verder