Large Posts

31
mrt 2023
De gemeente en geld

Als er in de christelijke gemeenten over geld gesproken wordt, schijnen sommige gelovigen daar moeite mee te hebben. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien voor hun gevoel geld iets is dat bij de wereld hoort en niet bij het (geestelijke) leven van de gemeente. Vooral de gelovigen die de Here niet van harte dienen, zien niet in waarom de kerk zich met dit onderwerp moet bezighouden. Toegewijde gelovigen beseffen echter ten volle dat alles wat ze hebben van de Here is, dus ook hun geld. Ze weten dat ze slechts rentmeesters zijn......

Lees verder


24
mrt 2023
Maranatha Paasconferentie 2023

  De voorbereidingen voor de aankomende Maranatha Paasconferentie zijn bijna afgerond. De Paasconferentie is op zondag 9 en maandag 10 april. Er is een uitgebreid programma met diverse sprekers uit binnen- en buitenland. De toegang is vrij en iedereen is van harte welkom. In de pauze zijn er broodjes en snacks verkrijgbaar. Drinken is gratis. Parkeren is op beide dagen gratis. Het programmablad wordt op de conferentiedagen verspreid. SAVE THE DATE! Zondag 9, Aanvang 10.15 uur Maandag 10 april, Aanvang 09.45 uur Maranatha kerk Amsterdam Cabotstraat 33  ...

Lees verder


24
mrt 2023
Eerlijkheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt. De dingen die we vroeger leuk vonden, trekken ons niet meer aan. Onze vrienden en kennissen zullen een duidelijke verandering in onze handel en wandel waarnemen; vooral onze integriteit zal hen moeten opvallen. De mens buiten God zal het meest aangetrokken worden door christenen die leven naar wat ze prediken. Het is een verademing voor......

Lees verder


17
mrt 2023
Kinderen van God

Kinderen van God zijn allen die de Here Jezus hebben toegelaten in hun hart en door Zijn bloed gereinigd zijn, want het bloed van Jezus reinigt van alle zonde (1 Johannes.1:7). Kinderen van God zijn een nieuwe schepping. Ze zijn door de genade en de kracht van God opnieuw geboren. De Bijbel zegt: “Doch allen, die Hem (de Here Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil......

Lees verder


10
mrt 2023
Vriendschap

In het hart van iedereen leeft een diep verlangen naar hechte vriendschap(pen). Ons hart schreeuwt om waarachtige vrienden, om betrouwbare vrienden. Iemand heeft eens gezegd: “Als u uw echte vrienden op de vingers van één hand kunt tellen, dan bent u gezegend.” Inderdaad zijn echte vrienden schaars. Mensen die er voor u zijn als u hen nodig hebt en die, ondanks uw fouten en zwakheden, uw vrienden blijven, zijn niet altijd te vinden. Ja, als het u goed gaat, als u voorspoedig bent of een belangrijke positie bekleedt, zullen velen uw vriend......

Lees verder


03
mrt 2023
Gemeenschap

Wij zijn gemeenschapsmensen. Er is niemand die eenzaam wil zijn. In onze natuur ligt het verlangen naar contact met anderen besloten. We vinden het fijn om betrouwbare vrienden te hebben, vrienden met wie we kunnen praten en samen kunnen optrekken. We vinden het fijn om opgebeld te worden, samen leuke dingen te doen, gezellige avonden te beleggen, samen naar de kerk te gaan, samen te bidden en nog veel meer. Sommigen zeggen wel: “Ik heb niemand nodig, want de Here is genoeg voor mij.” Klopt dat wel? We komen in elk geval......

Lees verder


24
feb 2023
De woorden van mijn mond

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” Psalm 19:15. Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen we veel gebeden halen. Deze gebeden zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15: Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer, laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn. Dit gebed opent de deur naar gebedsverhoring en is ook gehoorzaamheid aan......

Lees verder


17
feb 2023
Elkaar herkennen in de hemel

Er gebeuren heden ten dage zoveel ernstige en rampzalige dingen, dat we er niet onderuit komen om aan de eeuwigheid te denken. Men zal steeds meer gaan beseffen dat geld en de wereld niet gelukkig maken. Geld kan het leven weliswaar tot op zekere hoogte gemakkelijker maken, maar daar houdt het mee op. Er zijn nog heel veel andere en belangrijke zaken in het leven, die niet met geld gekocht kunnen worden. Men gaat steeds meer verlangen naar meer kennis over geestelijke zaken. Dat is op zich niet zo verwonderlijk, aangezien er......

Lees verder