Blog1 Both Sidebar

Youtube Livestream

Facebook Livestream28
jul 2022
De zegen van regels

Er zijn mensen die zich druk maken over regels, richtlijnen, geboden en verboden. Voor mij is het duidelijk dat de Heilige Geest niet zomaar aan de wedergeboren kinderen veel regels, richtlijnen, verboden, geboden gegeven heeft. We leven duidelijk onder de genade en zijn door genade behouden en gered door het bloed van Jezus. Toch moet het duidelijk zijn dat er ook in de genadetijd regels zijn om te leven als koningskinderen. Ik ben ervan overtuigd dat we die regels, genoemd in het Nieuwe Verbond, het Nieuwe Testament, niet uit het hoofd hoeven......

Lees verder


13
jul 2022
De kracht van regels

Sommige kinderen van God houden niet van de regels in de kerk. Zij willen een vrij leven leiden, zonder zich te moeten houden aan bepaalde regels die in het Woord van God genoemd worden. Deze instelling vinden we niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het nieuwe Testament. Andere kinderen Gods hebben bepaalde zaken bestempeld als ouderwets, niet horende bij deze tijd. Regels kunnen we ook richtlijnen, geboden, verboden, opdrachten noemen. Het is duidelijk en begrijpelijk dat er in elk land, elke gemeenschap of vereniging regels zijn. Landen kunnen zonder......

Lees verder


08
jul 2022
Het licht van de wereld

Lang niet iedereen die behoort bij een gemeente, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden, die de Here Jezus sprak over ons functioneren in Zijn Koninkrijk. Hij zei: “Gij zijt het licht der wereld.” (Matteüs 5:14-16). Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen geen duisternis te zijn, want licht en duisternis gaan niet samen en kunnen geen gemeenschap hebben met elkaar. Wie geen licht is, leeft in duisternis en heeft geen gemeenschap met God. Als de Here zegt dat wij het licht......

Lees verder


01
jul 2022
Laatste kinderdienst 10 juli

De laatste kinderdienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 zal dit schooljaar zijn op zondag 10 juli. Het wordt een feestelijke afsluiting. De kinderen krijgen een hapje en een drankje van ons. Tevens worden de kinderen verzocht om gemakkelijkeen sportieve kleding aan te doen. Houdt u er rekening mee, dat we gedurende de zomervakantie geen gebruik kunnen maken van het schoolgebouw waar we onze kinderdiensten houden. Tijdens de vakantie zullen er geen kinderdiensten zijn voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Deze kinderen zijn welkom in de samenkomst.......

Lees verder


01
jul 2022
Vrouwenbijeenkomst

De vrouwen van de gemeente worden herinnerd aan de vrouwenbijeenkomst van maandag 4 juli. Het wordt een avond om samen met de vrouwen de Here te prijzen, elkaar kort te bemoedigen uit het Woord van God en te fellowshippen. De dienst begint om 19.30 uur. In de maand augustus is er geen vrouwensamenkomst. De eerstvolgende vrouwensamenkomst vindt weer plaats op maandag 5 september....

Lees verder


01
jul 2022
Ik heb je echt lief

In de Bijbel staat een bijzondere tekst die door weinigen naar waarde wordt geschat. Het gaat om Spreuken 27: 5 (NBG) – “ Een onomwonden bestraffing is beter dan verborgen liefde; oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen, maar overvloedig zijn de kussen van een vijand.” In de BasisBijbel staat het als volgt: “Het is beter om iemand openlijk te waarschuwen dat hij verkeerd doet, dan je mond te houden omdat je van hem houdt. Strenge woorden van een vriend doen wel pijn, maar zijn met goede bedoelingen gezegd. Maar......

Lees verder


24
jun 2022
Onvruchtbare kinderen Gods

Op veel plaatsen in de Bijbel wordt aangehaald dat we vrucht moeten dragen en dus vruchtbaar moeten zijn. Ons leven moet een leven zijn van aanhoudend goede dingen tot stand brengen. We moeten een zegen zijn en geen vloek. Een zegen kunnen we zijn als we vruchten die passen bij onze bekering, dragen. Praktisch ieder kind van God weet wat van een bekeerde, wedergeborenkind van God, gevraagd wordt. Zelfs zondaren en ongelovigen kunnen ons “precies” zeggen hoe we moeten leven. Gelukkig zijn veel kinderen Gods een groot voorbeeld voor hun omgeving. Sommigen stellen helaas......

Lees verder


17
jun 2022
Eeuwig leven

In de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus zit de belofte van het hebben van eeuwig leven vervat. De Here zegt in Zijn Woord: “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.”(Johannes 3:36). De Here zegt dus niet dat we pas na de dood eeuwig leven zullen hebben, maar Hij geeft ons duidelijk te kennen dat we dat reeds nu, hier op aarde, hebben. Als we deze woorden van de Here serieus......

Lees verder


15
jun 2022
Chevelle Franklin in de MM kerk

Aanstaande zondag, 19 juni, verwachten wij zangeres Chevelle Franklin (Jamaica) in beide samenkomsten in de Maranatha kerk in Amsterdam west. De ochtendsamenkomst begint om 10.00 uur, de middagsamenkomst om 12.45 uur. U bent allen van harte welkom, Toegang is vrij....

Lees verder


Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

2 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

2 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

2 evenementen,

CONTACT

ADRES MARANATHA KERK

Cabotstraat 33
Amsterdam West

CONTACT

Email: info@maranatha.nl
Telefoon: +31 20 667 58 58