Blog1 Full Width

17
mei 2024
De strijd in onze gedachten

Een van de grootste problemen waar de gelovige mee te kampen heeft, is de strijd in de gedachten. De vijand laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om vat te krijgen op het innerlijke leven van de mens via zijn gedachten. Hij weet heel goed dat, als hij erin slaagt het denken van de mens te beheersen, hij hem ook tot opstand en ongehoorzaam­heid kan brengen. Het denken van de onbekeerde mens kan gemakkelijk beheerst worden door onreinheid en verkeerde zaken, omdat hij er niet altijd bij stilstaat hoe schadelijk bepaalde invloeden op zijn......

Lees verder


10
mei 2024
Zoek de gunst en de eer van Jezus

Een van de grootste vijanden van eenheid is het verlangen van mensen om een naam te vestigen. Het komt mij voor alsof men meer dan ooit met elkaar wedijvert om een plaats op de voorste rij en eigen roem en eer te verwerven. Veel vaker worden bepaalde zaken gedaan om door mensen gezien te worden. Zolang eenieder zich uitsluitend richt op zijn of haar eigen belang en met de gedachte speelt dat zijn of haar gemeente of groep de beste is, zal er geen eenheid zijn. Er zal ook nooit eenheid bereikt......

Lees verder


01
mei 2024
De Heilige Geest leeft

Het besef dat de Heilige Geest een zeer voorname plaats inneemt in het leven van de gelovige, gaat meer en meer leven onder predikers en gemeenteleden. Een gemeente zonder de bijstand van de Heilige Geest kan niet levensvatbaarheid zijn. We kunnen niet om Hem heen. Een gemeente zonder Hem is een gemeente zonder de tegenwoordigheid van Christus. Een gemeente waar de Heilige Geest geen prominente plaats inneemt, is als een auto zonder benzine. Zij is gedoemd ten onder te gaan, aangezien zij gebouwd is op louter menselijke kennis en verstand. Voor het......

Lees verder


26
apr 2024
Persoonlijk geloof

ZONDER GELOOF KUNNEN WIJ GOD NIET BEHAGEN Ik wenste wel, dat allen die de Here als hun Heer hebben aanvaard, zouden beseffen hoe belangrijk hun persoonlijk geloof in Hem is. Het aantal christe­nen dat hun lichamelijk en geestelijk welzijn afhankelijk stelt van het geloof en de toewijding van anderen, is niet gering. Vooral namen van bekende voorgangers spelen daarbij een grote rol. Predikers die getuigen van de wonderen die de Here door hun hand verricht heeft, worden door een aantal christenen gezien als de wonderdoeners. Niemand kan echter won­deren doen dan God......

Lees verder


19
apr 2024
Vreemd vuur, of...

HEER, WE VERLANGEN NAAR DE ZALVING. Het is me opgevallen, dat vele christenen elke manifestatie van kracht zien, als het zichtbare teken van de zalving van Gods Geest over ons leven. Sommige bidders gaan ervan uit, dat het voornaam­ste bewijs van de zalving ligt in het aantal mensen dat achterover valt bij handoplegging. Zelfs getrouwe gelovigen meten de kracht van een broeder aan het aantal mensen dat “valt” tijdens zijn bedie­ning. In tijden van opwekking werd de tegenwoordigheid van de Here gemeten aan het aantal mensen dat tot geloof in Jezus Christus......

Lees verder


12
apr 2024
De Heilige Geest en het kind van Go

HEER VUL ONS MET UW GEEST De Heilige Geest wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij wil actief zijn in ons leven. Hij wil ons hetgeen de Here met ons voorheeft en alles wat Hij van ons verlangt, bekendmaken. U zult misschien ook al zelf tot de ontdekking gekomen zijn dat Hij ons telkens weer overtuigt van zonde en tekortkomingen. Hij waakt over ons en houdt ons wakker, opdat ons leven volkomen toegewijd zal zijn aan de Here. Kortom, Hij doet er alles aan om ons klaar te maken voor de......

Lees verder


05
apr 2024
De Bijbel

Deze week beginnen we met de School of Ministry. Het Woord van God, de Bijbel,staat centraal in deze korte opleiding. De Bijbel staat ook centraal in al onze samenkomsten. We geloven in de waarheid van Gods Woord. “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwigstand.” Jesaja 40:8, De Bijbel is ongetwijfeld het meest verkochte en gelezen boek ooit verschenen. Praktisch iedereen, gelovig of ongelovig, heeft hem minstens een keer in de hand gehad. Het Woord van God is in bijna alle talen en dialecten vertaald,......

Lees verder


28
mrt 2024
Veel aandacht voor PASEN

Vele kerken en gemeenten besteden dit jaar veel aandacht aan Pasen. Er zijn bijzondere diensten. Sommige gemeenten, zoals de Maranatha, hebben een Paasconferentie. In de gemeente in Amsterdam staan de samenkomsten drie dagen in het teken van Pasen. Ook in de gemeenten te Almere, Amsterdam Zuidoost, Wageningen en Saramacca in Suriname is met Pasen het opstandingsfeest aan de orde. Het is een goede zaak dat eenieder die wij kunnen bereiken met de samenkomsten, de ware betekenis van Pasen hoort. Pasen bestaat niet uit paaseieren en paasbrood, maar uit de opstanding van Jezus......

Lees verder


22
mrt 2024
Maranatha Paasconferentie

Op vrijdag 29 maart gaat onze Paasconferentie van start met de Goede Vrijdag samenkomst, een bijzondere samenkomst die om 20.00 uur begint. We hopen het lijden en sterven van onze Heer en Heiland Jezus Christus te gedenken. U bent allen van harte welkom. Zaterdag 30 maart organiseert de Saturday Service om 13.00 uur een paasseminar. Om 15.00 uur en 19.00 uur zijn er bijzondere samenkomsten. U bent ook hier van harte welkom. Op zondag 31 maart zijn er ook twee bijzondere samenkomsten om 10.30 uur en om 14.00 uur. In de pauze......

Lees verder


22
mrt 2024
Pasen

Pasen is heel belangrijk voor ons. Het is zonder meer het belangrijkste feest voor de christenen. Het is het feest van de opstanding uit de dood van Jezus Christus, onze Heiland en Heer. Dankzij deze opstanding zijn we verbonden aan Christus. Niet verbonden aan een dode Heer, maar aan de opgestane Heer. Alles wat we zijn en wat we mogen doen voor God is vanwege de opgestane Jezus Christus. Waar zouden we zijn in ons geloofsleven als de Heer niet was opgestaan? Omdat Hij leeft zijn we overwinnaars en kunnen we kinderen......

Lees verder