Blog1 Full Width

24
nov 2023
Genezing door oprechtheid

De kracht van het evangelie is onder andere zichtbaar in de vernieuwing van ons denken. Door het evangelie maken we kennis met nieuwe dingen, ja, met een nieuwe levensstijl. Het oude gaat voorbij en het nieuwe komt. De dingen die we vroeger leuk vonden, trekken ons niet meer aan. Onze vrienden en kennissen zullen een duidelijke verandering in onze handel en wandel waarnemen; vooral onze integriteit zal hen moeten opvallen. De mens buiten God zal het meest aangetrokken worden door christenen die leven naar wat ze prediken. Het is een verademing voor......

Lees verder


17
nov 2023
Actief in de gemeente

Bent u actief betrokken in de plaatselijke gemeente? Is dat soms het gemeente leven? Kunnen we de Here God behagen met een taak in de gemeente? Voorgangers denken mensen vast te houden in de gemeente door hen de een of andere bezigheid of taak te geven. Zijn taken in de gemeente dan zo belangrijk? In elk geval zijn twee zaken in het Koninkrijk van God zeer belangrijk in het leven van Gods kinderen. Door deze zaken te volbrengen staan zij in het middelpunt van Gods wil. Door die twee zaken te volbrengen......

Lees verder


01
nov 2023
De gouden regel

Ik denk dat de gouden regel van de Bijbel te vinden is in Lucas 6 vers 31, waar de Here heel duidelijk het volgende zegt: “En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.”  Dat is duidelijke taal voor allen die denken dat egoïsme loont. De Here roept zijn volk op hun denken en hun gedrag te veranderen en vooral aan elkaar te denken. Zonder onze broeders en zusters zullen we geen vrede kennen. Er is geen enkele gelovige die kan zeggen dat hij of zij het kan......

Lees verder


26
okt 2023
De woorden van mijn mond

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” (Psalm 19:15). Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen we veel gebeden halen. Deze gebeden zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15: Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer, laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn. Het spreken van de woorden die God welgevallig zijn, opent de deur......

Lees verder


20
okt 2023
Alleenstaande Ouders 2023

De lunch voor de alleenstaande ouders wordt, zo de Heer wil, gehouden op zaterdag 02 december. Met het formulier op deze pagina kunt u zich opgeven voor het ‘Alleenstaande Ouders Lunch-Buffet 2023’ in het van der Valk Hotel aan de A4 Amsterdam/Schiphol op zaterdag 2 december van 12.00 – 14.00. De Alleenstaande lunch is voor alleenstaande ouders met thuis- wonende kinderen (VOOR HEN IS DE LUNCH GRATIS). De Alleenstaanden zonder thuiswonende kinderen of zonder kinderen zijn ook welkom (voor hen zijn de KOSTEN 15 EURO). Betaling kan via de QR-code op dit......

Lees verder


20
okt 2023
Echtparenavond 2023

Ook dit jaar zal in de maand december, zo de Heer wil, de echtparenavond worden gehouden in het van der Valk hotel aan de A4 Schiphol. Met het formulier op deze pagina kunt u zich inschrijven voor de Echtparenpavond 2023 op 15 december in het Van der Valk hotel A4, Schiphol. De bijdrage is €40,- per echtpaar. Dez3 feestelijke avond begint om 19.00 uur. U Kunt de betaling voldoen door de QR-code op deze pagina te scannen met uw mobiele telefoon. U kunt het bedrag ook overmaken op één van de onderstaande......

Lees verder


20
okt 2023
Waakzaamheid

1 Petrus 5 vers 8 – “Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rondals een brullende leeuw,” zoekende wie hij zal verslinden. Weerstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.” Dit is een zeer belangrijke oproep in een zeer turbulente wereld die in brand staat. De tijden zijn zeer ernstig en velen leven in vrees en angst. De tijden zijn moeilijk en niet weinigen denken dat het einde der tijden nabij is. Maar is dat wel zo? Er is een......

Lees verder


13
okt 2023
Het licht der wereld

Lang niet iedereen die een kerk of gemeente bezoekt, is zich bewust van de waarde en de kracht van de woorden die de Here Jezus sprak over ons functione­ren in Zijn Koninkrijk. Hij zei: “Gij zijt het licht der wereld.” (Mattheüs 5: 14-16). Daarom behoort er in ons leven en in onze wijze van handelen geen duister­nis te zijn, want licht en duister­nis gaan niet samen en kunnen geen gemeen­schap hebben met elkaar. Wie geen licht is, leeft in de duisternis en heeft geen gemeenschap met God. Als de Here zegt dat......

Lees verder


05
okt 2023
De reinen van hart

“Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.” (Matteüs 5:8) Wie rein van hart is, kan rustig leven zonder angsten voor de dood. Rein van hart bant de vrees uit en geeft ons een hart vol zelfvertrouwen. Wie rein van hart is, heeft geen angst in de relatie met God en mensen. Een grote schat van een mens is de rust die voortkomt uit een rein hart. Een rein hart is gekoppeld aan reine gedachten. Als ons hoofd overspoeld wordt door onreine gedachten en plannen, kan er absoluut geen sprake......

Lees verder