Blog1 Full Width

02
dec 2022
De woorden van mijn mond

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” Psalm 19:15. Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen we veel gebeden halen. De gebeden uit het Woord zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15: Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer, laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn. Het spreken van woorden die God welgevallig zijn, opent......

Lees verder


26
nov 2022

Het Woord van God zegt in Johannes 1:12: “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.” Het aannemen van de Here houdt in, dat we ons bekeren van de duisternis tot het licht. We ontvangen vergeving van al onze zonden en worden kinderen van God, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. We staan er niet altijd bij stil wat een bijzonder voorrecht het is om een kind van God te mogen zijn, maar ook welk een grote verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt.......

Lees verder


25
nov 2022
Married Couples Night

De bekende echtparenavond van december wordt dit jaar de Couple’s Night genoemd. Het feest voor de echtparen wordt D.V. gevierd op 16 december. We gaan voor een prachtige ontmoeting, zoals de eerdere echtparenavonden, naar de prachtige locatie aan de A4 Schiphol in het gebouw van hotel/ restaurant Van der Valk. Vanwege het uitgebreide diner, dranken en andere zaken, vragen we aan de echtparen het bescheiden bedrag van 50,00 euro per echtpaar. Uw bijdrage kan een deel van de kosten dekken.   Echtparen die na de Couple’s Night de nacht willen doorbrengen in......

Lees verder


19
nov 2022
De woorden van mijn mond

“Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o HERE, mijn rots en mijn verlosser.” (Psalm 19:15). Het is goed om uit het Woord te bidden. Uit het Woord kunnen we veel gebeden halen. Gebeden uit het Woord zijn ongetwijfeld naar de wil van God. Bijvoorbeeld uit Psalm 19:15: Lieve Heer, mogen de woorden van mijn mond U welgevallig zijn. Heer, laat ik erop toezien dat uit mijn mond woorden komen die U welgevallig zijn. Het spreken van de woorden die God welgevallig zijn, opent......

Lees verder


11
nov 2022
De Heilige Geest leeft

Het besef dat de Heilige Geest een zeer voorname plaats inneemt in het leven van de gelovige, gaat meer en meer leven onder predikers en gemeenteleden. Een gemeente zonder de bijstand van de Heilige Geest kan geen levensvatbaarheid hebben. We kunnen niet om Hem heen. Een gemeente zonder Hem is een gemeente zonder de tegenwoordigheid van Christus. Een gemeente waar de Heilige Geest geen prominente plaats heeft, is als een auto zonder benzine. Zij is gedoemd ten onder te gaan, aangezien zij gebouwd is op louter menselijke kennis en verstand. Voor het......

Lees verder


04
nov 2022
De Heilige Geest in ons leven

De Heilige Geest wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Hij wil actief zijn in ons leven. Hij wil ons hetgeen de Here met ons voorheeft en alles wat Hij van ons verlangt, bekendmaken. U zult misschien ook al zelf tot de ontdekking gekomen zijn, dat Hij ons telkens weer overtuigt van zonde en tekortkomingen. Hij waakt over ons en houdt ons wakker, opdat ons leven volkomen toegewijd zal zijn aan de Here. Kortom, Hij doet er alles aan om ons klaar te maken voor de ontmoeting van aangezicht tot aangezicht met......

Lees verder


27
okt 2022
Couples Night - 16 dec.

  In het nieuwe jaar hopen we, met Gods wil, ieder kwartaal een Couples Night te organiseren in de Maranathakerk. Op de Couples Night zullen we onderwijzen over het huwelijksleven en ook in een ontspannen sfeer hapjes nuttigen. Voorafgaand aan de Couples Nights 2023 hebben we op 16 december een Couples Night in het Van der Valk Hotel A4 Schiphol. De eigen bijdrage is €50 per echtpaar. Echtparen die de Couples Night van 16 december willen bijwonen, kunnen zich tot uiterlijk 11 december aanmelden. Aanmelden kan vanaf nu. Er liggen formulieren in......

Lees verder


27
okt 2022
Overwin verkeerde gedachten

In de vorige overdenking schreef ik al het een en ander over de aanvallen die gelovigen steeds vaker te verduren hebben in hun gedachten. Het is alsof de tegenstander alles in het werk stelt om de gedachten van Gods kinderen af te houden van het Woord. Ons gedrag wordt beheerst door ons denken en daarom zegt Gods Woord: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken,” (Romeinen 12:2). Als ons denken hervormd is naar Gods wil, dan zal ons gedrag ook dienovereenkomstig zijn. Als......

Lees verder


21
okt 2022
De eerste stap

Het Woord van God zegt in Johannes 1:12: “Doch allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.” Het aannemen van de Here houdt in, dat we ons bekeren van de duisternis tot het licht. We ontvangen vergeving van al onze zonden en worden kinderen van God, gereinigd en geheiligd door het bloed van Jezus. We staan er niet altijd bij stil wat een bijzonder voorrecht het is om een kind van God te mogen zijn, maar ook welk een grote verantwoordelijkheid dit met zich meebrengt.......

Lees verder


14
okt 2022
Gelovigen geven

Als er in de christelijke gemeenten over geld gesproken wordt, schijnen veel gelovigen daar moeite mee te hebben. Dit is niet zo verwonderlijk, aangezien voor hun gevoel geld iets is dat bij de wereld hoort en niet bij het (geestelijk) leven van de gemeente. Vooral de gelovigen die de Here niet van harte dienen, zien niet in waarom de kerk zich met dit onderwerp moet bezighouden. Toegewijde gelovigen beseffen echter ten volle, dat alles wat ze hebben van de Here is, dus ook hun geld. Ze weten dat ze slechts rentmeesters zijn......

Lees verder