Blog1 Right Sidebar

10
jul 2011

(week 28 – 2011) – Als ik schrijf over kritiek, dan heb ik het niet over kritiek die in de seculiere wereld voorkomt. Ik heb het over kritiek in het huis van God. Ik ervaar en zie dat er steeds meer negatieve kritiek geleverd wordt door kinderen Gods over kinderen Gods. En door kinderen Gods op de bedieningen en de leiders in de gemeente. Ook is er kritiek over het doen en handelen van de voorgangers. Sommigen zijn zo bezeten van kritiek, dat zij op alles en nog wat kritiek hebben. Er......

Lees verder


03
jul 2011

(week 27 – 2011) – Eén van de grote uitdagingen waarvoor de gemeente van Christus zich geplaatst ziet, is de opvang en training van mannen. In vele delen van de wereld staan mannen in de minderheid wat het kerkbezoek betreft. Mannen tonen over het algemeen minder interesse in het evangelie dan vrouwen, en ook als ze tot geloof komen, blijkt toch – uitzonderingen daargelaten – dat de vrouwen veel vuriger zijn. Gelukkig heeft onze hemelse Vader de man niet opgegeven. Hij ziet de man zitten en maakt heel graag gebruik van zijn......

Lees verder


26
jun 2011

(week 26 – 2011) – Het grootste en meest overtuigende bewijs van de kracht van het evangelie is de verandering die mensen ondergaan, na door de Heilige Geest te zijn aangeraakt. Alleen de Here kan dit grote werk doen. Mensen worden geen nieuwe schepping door de schoonheid van de preken, maar door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Een kerk, waarin mensen week in week uit komen zonder te veranderen, moet zich afvragen of de Heilige Geest wel aanwezig is. Hoe druk de samenkomsten ook bezocht worden, als mensen niet veranderen, niet......

Lees verder


08
feb 2007

Hoe vaak wordt ons de vraag gesteld”” denkt u dat de mensen die het evangelie nooit gehoord hebben verloren zullen gaan? Op deze vraag antwoorden de meeste mensen, neen, want God is goed!” Hoe kan iemand die nooit de kans gehad heeft om ook één woord van het Evangelie te horen verloren gaan? We geloven dat God liefde is, Hoe kan Hij dan deze mensen tot de eeuwige hel veroordelen? Denkt u dat God oprechte. eerlijke zielen gaat verdoemen, omdat hun manier van aan bidden verkeerd is? Mensen zijn anders dan dieren;......

Lees verder


08
feb 2007

Een echte Christen is iedere man, vrouw of kind, die tot God komt als een verloren zondaar, de Heer Jezus Christus aanvaardt als zijn of haar persoonlijke Zaligmaker, zich aan Hem overgeeft als zijn of haar Heer en Meester, Hem als zodanig voor de wereld belijdt, en die ernaar streeft Hem elke dag van zijn of haar leven te behagen. Bent u tot God gekomen in het bewustheid dat u een verloren zondaar bent? Hebt u de Heer Jezus Christus als uw persoonlijke Heiland aanvaard? Dat wil zeggen, gelooft u met uw......

Lees verder


08
feb 2007

Om tot God te kunnen komen moet de mens zich omkeren, bekeren en alles loslaten wat met de zonde te maken heeft. De zonden moeten beleden worden. Dat is de kant van de mens. God heeft ook een aandeel in de bekering. Niet wij zochten Hem, maar Hij zocht ons. "Niet gij hebt Mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in Mijn naam". Johannes 15:16. Een ieder die......

Lees verder


08
feb 2007

'Toen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem en vroegen: Waarom vasten wij en de Farizeeën wel, maar uw discipelen niet? De Here Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten.' Mattheüs 9:14-17 Vasten is belangrijk in de geestelijke strijd. Het vasten van de Bijbel geeft kracht en is in combinatie met gebed een machtig wapen voor de gelovige. Het vasten is vooral in deze tijd noodzakelijk. Vaak is......

Lees verder


08
feb 2007

Openbaring is het enige profetische boek van het Nieuwe Testament. Dit boek wil ons bekendmaken met het heden en de toekomst. Waarom een studie van dit moeilijke boek? Lang heb ik geaarzeld voor ik besloot deze bijbelstudie samen te stellen, maar nadat het mij duidelijk werd dat: 1. Gods volk ten gronde gaat vanwege gebrek aan kennis. Hosea 4:62. Openbaring niet verzegeld mocht worden, Openbaring 22:10, terwijl Daniël verzegeld moest worden tot de eindtijd. Daniël 12:103. Het Gods wil is, dat zijn kinderen door dit boek aangespoord zullen worden om waakzaam te......

Lees verder


08
feb 2007

We kunnen de gemeente onderverdelen in: Universele Gemeente. Plaatselijke gemeente. Tot de universele gemeente behoren alle gelovigen van alle gemeenten van de gehele wereld. De plaatselijke gemeente bestaat uit de gelovigen van die betreffende gemeente. Als wij denken aan de gemeente dan kunnen wij aan verschillende zaken denken. 1. Het Lichaam van Christus De gemeente als het huis van God. 1 Timotheüs 3:15,16. De Tempel van de Heilige Geest – 1 Corinthe 3: 9,16 Een koninklijk priesterschap – 1 Petrus 2:1-10 Het huisgezin van God – 1 Petrus 1:22,23 De bruid van......

Lees verder


08
feb 2007

Een moeilijk onderwerp. Wel een onderwerp dat ons aanspreekt, vooral in een land waar er zoveel kleine gemeenten zijn. Waarom is gemeentegroei belangrijk? 1.      Er zijn veel meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland.2.      Vele kerken worden gesloten.3.      Teveel zieken en ziektes onder de gelovigen. Bij gemeentegroei moeten wij aan twee dingen denken: kwaliteit kwantiteit Wie wil de Here bij gemeentegroei gebruiken: De gemeente als geheel.Individuele personen. Belangrijke zaken over gemeentegroei: Als de gemeente niet groeit, moeten wij ons zorgen maken. Zo niet, dan zullen wij nooit een echte groei zien. Wij moeten......

Lees verder


Agenda

Kalender van Evenementen

M ma

D di

W wo

D do

V vr

Z za

Z zo

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

2 evenementen,

5 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

3 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

2 evenementen,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

1 evenement,

4 evenementen,

1 evenement,

0 evenementen,

3 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

2 evenementen,

4 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

0 evenementen,

1 evenement,

4 evenementen,

CONTACT

ADRES MARANATHA KERK

Cabotstraat 33
Amsterdam West

CONTACT

Email: info@maranatha.nl
Telefoon: +31 20 667 58 58