Author Archives: philipphilip

in Eerste stappen met Jezus

7. Het bidden in de Heilige Geest

De bijbel zegt: “Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen,..” (Marcus 16:17). “… en allen werden...

0
juli 04, 2017
in Eerste stappen met Jezus

12. Vergeving

De bijbel zegt: “Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft”. (Efeziërs 4:32). Om u te helpen: Voordat Christus in uw leven kwam, was u als een...

0
juli 04, 2017
in Eerste stappen met Jezus

13. Dankzegging

De bijbel zegt: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden”. (Filippenzen 4:6) “… dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van...

0
juli 04, 2017
in Eerste stappen met Jezus

14. Het dienen van de Heer

De bijbel zegt: “Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.” (Johannes 12:26). “Laten we daarom het onwankelbare koninkrijk...

0
juli 04, 2017
in Eerste stappen met Jezus

Epiloog

“Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan allen die hem toebehoren”. (Handelingen 20:32). “Sterker nog, alles...

0
juli 04, 2017