Overdenkingen


Heiligings-preken

(week 35 – 2011) – Het verwondert mij zeer te ontdekken dat sommigen Heiligings-preken niet als fijn ervaren. De mens vindt toespraken over allerhande zaken fantastisch, maar siddert als er gesproken wordt over de...


Lees verder

Discipelmakers

(week 34 – 2011) – Niet een ieder heeft de oproep van de Here om al de volken tot Zijn discipelen te maken echt begrepen. Velen denken dat het voldoende is de straat op...


Lees verder

Het volk van vandaag

(week 33 – 2011) – Het is een goede zaak dat er een krachtige jongerengroep in de gemeente is. Onze jongeren kunnen een geweldig voorbeeld zijn voor hun leeftijdsgenoten. Ze kunnen meer dan wie...


Lees verder

Hij komt terug

(week 32 – 2011) – Naast de geboorte, het lijden en sterven en de opstanding van Christus, is Zijn aanstaande wederkomst de meest ingrijpende gebeurtenis waar we naar uitzien. Door de ruimte die de...


Lees verder

Heer Jezus en Hoop

(week 29 – 2011) – Een tijd geleden vertelde een nog niet zo lang bekeerde broeder mij dat hij moeilijkheden had op zijn werk. Hem werd verweten, dat hij tussen de bedrijven door de...


Lees verder

Mannen helpen mannen

(week 27 – 2011) – Eén van de grote uitdagingen waarvoor de gemeente van Christus zich geplaatst ziet, is de opvang en training van mannen. In vele delen van de wereld staan mannen in...


Lees verder

De grote verandering

(week 26 – 2011) – Het grootste en meest overtuigende bewijs van de kracht van het evangelie is de verandering die mensen ondergaan, na door de Heilige Geest te zijn aangeraakt. Alleen de Here...


Lees verder